4 975 665 kronor.

Så mycket har Barncancerfonden fått av oss sedan vi började stötta dem 2012. Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och för att drabbade familjer ska få den vård och det stöd de behöver. Visionen är att alla barn med cancer inte bara ska överleva utan även leva ett gott och långt liv. Pengarna de får av oss används bland annat för att driva Almers hus, en rekreationsanläggning för barncancerdrabbade familjer, samt till att finansiera den svenska Barntumörbanken.

Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare.

”Jag vill tacka dig som valt oss som förmånstagare genom GodEl. Ditt stöd är livsviktigt och varje krona gör skillnad. Idag överlever 85 % av barnen som drabbas av cancer. Det är bra, men inte tillräckligt. Vi arbetar för att alla barn ska överleva sin cancer och får leva ett gott och långt liv. Barn och cancer hör inte ihop – tack för att du är med och delar ordet!”

Almers Hus.

I Varberg, på promenadavstånd från saltstänk och krabbfiske, ligger Almers hus. Det är Barncancerfondens villa där barncancerdrabbade familjer i upp till en vecka kan få en värdefull andningspaus och samla kraft. I den härliga västkustmiljön kan barnen och familjerna komma bort från vardagen och samtidigt utbyta erfarenheter med andra familjer i liknande situation. Till Almers hus kan man komma även om ekonomin är ansträngd, då Barncancerfonden står för både boendet och resan till och från Varberg.

Läs mer.

Barntumörbanken.

Barntumörbanken, som finns vid Karolinska Institutet och som finansieras av Barncancerfonden, är en nationell biobanksresurs tillgänglig för alla forskare inom barnonkologi. Här samlas tumörvävnad från solida tumörer, samt blodprover från barn i hela Sverige. Samlingen är en ovärderlig forskningsresurs som kan ge kunskap om de bakomliggande orsakerna till tumörerna och därmed leda till bättre behandlingar och bot för barncancerpatienter.

Kontakt

Måndag – Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00
Dag före helgdag 09.00-12.00