Barncancerfonden

Bekämpar barncancer och ger stöd till drabbade familjer

2,66 miljoner kr

Så mycket har Barncancerfonden hittills fått av GodEl. Barncancerfonden ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Visionen är att utrota barncancer helt och hållet. Pengarna som Barncancerfonden får från GodEl används för att driva Almers Hus, en rekreationsanläggning för familjer som drabbats av barncancer, samt till att finansiera den svenska Barntumörbanken. GodEl har stöttat Barncancerfonden sedan 2012.

Per Leander, Generalsekreterare

"Vi vill tacka dig som valt oss som förmånstagare genom GodEl. Forskningen har gjort stora framsteg och idag överlever i genomsnitt 80 procent av de barn som insjuknar i cancer. Det är en bra siffra. Men det betyder samtidigt att en av fem drabbade familjer förlorar sitt barn i cancer. Varje krona gör skillnad på väg mot vår vision att utrota barncancer.”

Almers Hus

Barncancerfondens rekreationsanläggning Almers Hus i Varberg erbjuder varje år drygt 100 familjer möjlighet till avkoppling ett par dagar eller en vecka i härlig västkustmiljö. Här får de en välbehövd paus från vardagen och chans att vila och utbyta erfarenheter med andra familjer i samma situation. Tanken är att familjerna ska få komma bort från vardagen, åtminstone för en vecka, och få chans till en andningspaus och att tillbringa tid och utbyta erfarenheter med andra familjer i samma situation. Många familjer som är drabbade av barncancer har inte möjlighet att åka på en vanlig semester, och har kanske heller inte råd eftersom barnets sjukdom ofta medför påfrestningar på ekonomin till följd av långa sjukskrivningar.

Läs mer

Barntumörbanken

Barntumörbanken finns vid Karolinska Institutet i Stockholm och innehåller vävnadsprover från solida tumörer hos barn i Sverige. Proverna tas över hela landet och skickas till banken där de kategoriseras och sparas. Forskare kan sedan ansöka om att få ta ut material från banken för att utföra forskning. På så sätt kan forskningen fortsätta drivas framåt mot nya resultat och bättre behandlingar.