3,4 miljoner kronor.

Så mycket har Barncancerfonden hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2012. Barncancerfonden ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver. Visionen är att utrota barncancer helt och hållet. Pengarna som de får av oss används för att driva Almers Hus, en rekreationsanläggning för familjer som drabbats av barncancer, samt till att finansiera den svenska Barntumörbanken.

Thorbjörn Larsson, Generalsekreterare.

"Vi vill tacka dig som valt oss som förmånstagare genom GodEl. Idag överlever i snitt 80 % av de barn som insjuknar i cancer. Vi arbetar för att varje barn ska överleva med bibehållen livskvalitet, genom att finansiera modern barncancerforskning. Ert stöd är livsviktigt och varje krona gör skillnad. Tillsammans är vi starkare - tack!"

Almers Hus.

Barncancerfondens rekreationsanläggning Almers Hus i Varberg erbjuder varje år drygt 100 familjer möjlighet till avkoppling ett par dagar eller en vecka i härlig västkustmiljö. Här får de en välbehövd paus från vardagen och chans att vila och utbyta erfarenheter med andra familjer i samma situation. Tanken är att familjerna ska få komma bort från vardagen, åtminstone för en vecka, och få chans till en andningspaus och att tillbringa tid och utbyta erfarenheter med andra familjer i samma situation. Många familjer som är drabbade av barncancer har inte möjlighet att åka på en vanlig semester, och har kanske heller inte råd eftersom barnets sjukdom ofta medför påfrestningar på ekonomin till följd av långa sjukskrivningar.

Läs mer.

Barntumörbanken.

Barntumörbanken finns vid Karolinska Institutet i Stockholm och innehåller vävnadsprover från solida tumörer hos barn i Sverige. Proverna tas över hela landet och skickas till banken där de kategoriseras och sparas. Forskare kan sedan ansöka om att få ta ut material från banken för att utföra forskning. På så sätt kan forskningen fortsätta drivas framåt mot nya resultat och bättre behandlingar.

Kontakt

Måndag – Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00
Dag före helgdag 09.00-12.00