Smartare laddning av många fordon samtidigt.

En av utmaningarna med att elektrifiera transportsektorn är att kunna ladda många fordon samtidigt. Det gäller inte minst busstrafiken i tätorter, där många bussar kör under rusningstid och ska hinna laddas däremellan. Företaget Tvinn arbetar för att lösa kapacitetsbristen. Jonas Thyni, en av två grundare, berättar mer.

🤔 Vad är Tvinn?

– Vi är ett Uppsalabaserat innovationsbolag som tidigt såg att kapacitetsbristen kan bli ett hinder när samhället ska ställa om till eldrivna transporter. Om man inte kan ladda fordonen kan man inte ställa om till eldrift. På många platser kan nätet inte leverera den ström som behövs för att klara laddbehoven när många fordon ska laddas samtidigt, något som hindrar regioner och städer att utvecklas. Nya företag får svårt att etablera sig, industrier hindras från att öka sin produktion och transportindustrin kan inte övergå till el. Så är det exempelvis i Uppsala där kapacitetsproblemet begränsar stadens omställning till elbussar.

– Vi har lösningar för att frigöra kapacitet som kan användas för att sänka energikostnader, öka antalet elfordon och samtidigt erbjuda stödtjänster till elnätet. Vårt fokus är kommersiella transporter som bussar och lastbilar eftersom de behöver mycket effekt samtidigt. Vårt system gör det möjligt att använda den el man har tillgång till på ett smartare sätt, och räkna ut och anpassa hur mycket energi varje buss behöver.

⚡️ Hur bidrar ni till energiomställningen?

– Vårt system skapar möjligheter för att ställa om transportsektorn till eldrift och bidrar på så vis till att uppfylla samhällets klimatmål. Med vår smarta laddningslösning kan vi minska behovet av ström med upp till 50 procent. Vår lösning kan bidra till att öka antalet elbussar i en depå med 30 till 50 procent utan att nätanslutningen behöver öka. Vi kan dessutom koppla ihop vårt system med energilager som kan användas för att kapa effekttoppar och använda lokalt producerad energi på ett optimalt sätt.

💚 Vilken är din hjärtefråga i klimatomställningen?

– När jag och Jakob Viketoft startade Tvinn 2018 var vår drivkraft att få bidra på riktigt och med en handfast lösning. Jag såg problem som måste lösas och det är givande att varje dag få göra något så meningsfullt som att lösa viktiga problem.

Vill du veta mer om Tvinn? Klicka här.

8 finalister vidare i tävlingen.

Vad sägs om ett virtuellt kraftverk, en digital marknadsplattform för batteriråvaror eller en smart AI som förbättrar prestandan i elnätet? Det är bara några av bidragen som är vidare i tävlingen Startup 4 Climate. Den 14 oktober ska de åtta finalisterna pitcha sin idé för juryn och den 11 november presenteras vinnaren eller vinnarna på klimatkonferensen COP26 i Glasgow.

Kontakt

Måndag – Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00
Dag före helgdag 09.00-12.00