Naturskydds-föreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation. Den är politiskt obunden och fungerar som remissinstans inför att politiska beslut tas i miljöfrågor.

Tid för våtmark.

Pengarna från GodEl går till Tid för våtmark – ett projekt för att restaurera och återskapa Sveriges våtmarker.

  • Svenska våtmarker kan binda samma mängd koldioxid som den svenska personbilstrafiken släpper ut årligen.
  • Våtmarker bidrar till att behålla och gynna biologisk mångfald, eftersom de är bland de mest artrika miljöerna i vårt land.
  • Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk eftersom de kan rena vatten från övergödande ämnen och miljögifter.
  • Våtmarker kan dessutom minska de negativa effekterna av torka, bränder och översvämningar, eftersom de kan balansera vattenmängden.
1

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

”Vi är väldigt glada för GodEls kunders stöd till Naturskyddsföreningen! Tack vare ert bidrag kan vi stärka vårt miljöarbete och driva på klimatsmarta lösningar. Vi vill se en framtid med 100 % förnybart och därför gläder det oss att GodEl dessutom väljer att erbjuda el som är märkt med vår miljömärkning Bra Miljöval. Stort tack för ert stöd!”

6 171 048 kronor.

Så mycket har vi stöttat Naturskyddsföreningen med sedan vi började samarbeta 2009.