Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer – oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

1

Hangha Hospital, Sierra Leone.

Sierra Leone är ett av de länder där Läkare Utan Gränser gör humanitära och medicinska insatser. Med stöd från GodEls kunder kan Läkare Utan Gränser bedriva vård på barn- och kvinnosjukhuset Hangha Hospital i Kenema – utan att använda dieselgeneratorer. Stödet möjliggör en hållbar energiförsörjning bestående av solceller på sjukhustaket, vilket sparar pengar och tid som i stället går till vård och medicin till barnen och mödrarna.

Oliver Schulz, generalsekreterare.

”Bidragen från dig som GodEl-kund omvandlas till livräddande sjukvård för människor i Kenemadistriktet i Sierra Leone. Bland annat till Läkare Utan Gränsers sjukhus i Hangha som är specialiserat på vård till barn under fem år och kvinnor i behov av barn- och mödravård. Varmt tack för att du hjälper oss att rädda liv.”

13 113 139 kronor.

Så mycket har vi stöttat Läkare Utan Gränser med sedan vi började samarbeta 2008.