Våra kompensationsprojekt.

Vi klimatkompenserar 110 % av det som vår verksamhet släpper ut genom hela värdekedjan. Kompensera går att göra på alla möjliga bra och dåliga sätt och för att lita på att vi kompenserar i projekt som verkligen gör skillnad, både för miljön och för människorna som jobbar med projekten, har vi tagit hjälp av klimatkompensationsexperter hos Zero Mission. Scrolla och läs om våra två noggrant utvalda trädplanteringsprojekt som är certifierade av Plan Vivo.

Bujang Raba, Indonesien.

Sumatra är den ö i Indonesien som drabbats värst av storskaliga oljepalmsproduktioner. Området har blivit torrare och hetare i och med att naturskog huggits ner och ersatts med palmoljeplantage. Betalningar från klimatkompensationen används för att förbättra levnadsstandarden för de samhällen som deltar i projekten, samt att ställa om till en hållbar livsmedelsproduktion. Detta görs genom en så kallad agroforestrymodell där gummiträd, kaffe och kanel planteras. På samma gång förser skogen människor och djur med viktiga ekosystemtjänster som rent vatten, ren luft, tillgång till ved och rekreation. 
Visa certifikat

Läs mer.

ArBolivia, Santa Cruz, Bolivia

I centrala Bolivia återbeskogas 200 hektar mark genom småskaligt skogsbruk och agroforestrymetoder i samarbete med 900 småbrukare i lokala samhällen. Målet är att stärka skogsbruket och införa metoder för en effektiv markanvändning så att det blir långsiktigt hållbart och därmed minska belastningen på regnskogen. Bland annat får bönderna hjälp att finansiera utrustning och aktiviteter för att förbättra skördarna så att behovet av att skövla regnskogen minskar.
Visa certifikat

Läs mer.

Kontakt

Måndag – Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00
Dag före helgdag 09.00-12.00