Hand in Hand

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom att utbilda framför allt kvinnor i entreprenörskap. Att kunna försörja sig stärker både individens självkänsla och motståndskraft samtidigt som det bidrar till att bygga hållbara samhällen där den ekonomiska tillväxten inkluderar alla.

Job Creation Program i Zimbabwe.

Livet som ung – särskilt som ung kvinna – har länge varit mycket svårt i Zimbabwe. Skyhög arbetslöshet och klimatrelaterade naturkatastrofer har förvärrats av ett långvarigt politiskt vanstyre. Fattigdomen är utbredd, hungern ökar och respekten för demokratiska principer och mänskliga rättigheter är bristfällig. Pengarna från GodEl går bland annat till Hand in Hands Job Creation Program i Zimbabwe. Programmet riktar sig främst till marginaliserade kvinnor och ungdomar i utsatta samhällen på landsbygden. Målet är att ge förutsättningar för att förbättra den egna försörjningen.

1

Stina Götbrink, generalsekreterare.

”Ett avgörande skäl till att människor är fattiga är bristen på tillräckliga inkomster. Och fattigdom bär med sig konsekvenser som hunger, barnarbete, sjukdom och oförmåga att stå emot kriser som pandemier, naturkatastrofer och missväxt. Tack vare engagemanget från GodEls kunder kan Hand in Hand träna framför allt kvinnor och unga i entreprenörskap som ett sätt att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Med inkomster följer förbättrade levnadsvillkor men också ökat självförtroende och makt över det egna livet.”

1 267 976 kronor.

Så mycket har vi stöttat Hand in Hand med sedan vi började samarbeta 2009.