Så mycket kostar det att installera solceller.

Efterfrågan på solceller är hög och väntetiden kan bli lång. Men för den som orkar vänta är det en god investering. Dessutom har priserna på solceller gått ned sedan 2008 samtidigt som skattereduktionen ökat från tidigare år. Hur kan du tjäna pengar på att producera egen el och hur lång är återbetalningstiden för en solcellsanläggning? Läs vår guide.

Kostnader och bidrag för dig som ska installera solceller.

Vad kostar en solcellsanläggning? Det är en komplex fråga eftersom många faktorer påverkar totalkostnaden – allt från storlek på anläggning och verkningsgrad, dvs hur effektivt solcellerna omvandlar solenergin till elektricitet, till tillbehör och installation. För att förstå prisläget finns det några tumregler att ha koll på:

 • På 6 kvadratmeter kan du producera ungefär 1 kW (1 000 kWh).
 • Kostnaden påverkas både av hur stor anläggning du behöver och hur hög verkningsgrad du vill ha.
 • En normalstor anläggning på 10 kW kostar i snitt cirka 130 000 kr inklusive installation och skattereduktion på 20 procent.
 • Skattereduktion på installation av solceller är 20 procent från och med 1 januari 2023, men som högst 50 000 per person och år. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
 • Numera erbjuder många leverantörer möjligheten att hyra en anläggning och betala månadsvis.

Besparingar med egen elproduktion.

Genom att producera egen solel gör du besparingar på flera sätt. Det självklara är att ditt köpbehov av el minskar med lika många kWh som du kan producera för egen förbrukning. Hur mycket pengar du sparar beror på vad elen kostar för tillfället. Du minskar också din elöverföringskostnad – avgiften din nätägare tar ut från dig – eftersom nätägaren inte behöver transportera lika mycket el till dig. Elöverföringsavgiftens storlek beror på var du bor och vilken nätägare du har, men brukar ligga mellan 20–40 öre/kWh. Även den här kostnaden minskar ju fler kWh du kan försörja ditt hushåll med.

Sälja el från egen produktion: skatteregler och ersättningsnivåer.

Om din anläggning är kopplad till elnätet finns det en rad möjligheter för dig att öka värdet på den produktion som överstiger din förbrukning.

 • Som vi redan sagt bör du höra av dig till elnätsbolaget där du bor innan du installerar solceller för att kolla om det finns kapacitet nog att ansluta din anläggning till elnätet.
 • Du får i så fall en ersättning mellan 3 och 8 öre per kWh från nätägaren eftersom du matar in el i elnätet. Inmatningen är kostnadsfri. Ditt nätbolag sammanställer hur mycket el du matat in i nätet för varje kalenderår och meddelar sedan Skatteverket.
 • Skatteverket ger dig skattereduktion på 60 öre per såld kWh upp till 30 000 kWh per år.
 • Du kan sälja din egenproducerade el till ett elhandelsbolag – förslagsvis oss – och få elbörsens spotpris för din el. Vårt enda krav är att du är kund hos oss. Är du nyfiken på våra priser och avtalsvillkor? Här kan du ta del av dom.
 • I vår app kan du enkelt följa hur mycket el din anläggning producerar och hur stor förbrukning ditt hushåll har.
1

Återbetalningstid och livslängd.

Att räkna på återbetalningstiden är ett bra sätt för att se hur snabbt investeringen blir lönsam. Redan från första dagen kan du förbruka din egenproducerade el och kanske sälja en del, men investeringen har inte lönat sig ekonomiskt förrän kostnadsbesparingen blivit större än investeringen.

 • Återbetalningstiden räknas ut genom att dela investeringskostnaden (inklusive skattereduktion) med värdet på den egenproducerade elen.
 • Glöm inte att dra av skattereduktionen från investeringskostnaden.
 • Till värdet på den egenproducerade elen räknas elpris inklusive skatt och moms, eventuell försäljning av överskottsel samt eventuellt elcertifikat och ursprungsgaranti.
 • Med de bästa förutsättningarna kan återbetalningstiden bli så kort som 7–10 år. Men forskare på KTH menar att de siffrorna är hämtade från anläggningar med absolut bäst förutsättning. En mer rimlig återbetalningstid är för de flesta är 13 år. Den garanterade livslängden på solceller ligger på 25–30 år, vilket innebär att din elförbrukning mycket väl kan bli helt gratis i ungefär hälften av den garanterade livslängden. Dessutom ökar värdet på din fastighet om du installerat solpaneler, vilket inte tagits med i beräkningen.