Kostnader och besparingar för solceller

Marknaden för solceller utvecklas snabbt. I takt med att tekniken förbättrats och produktionskostnaden minskat har solelsproduktion gått från hobbyverksamhet till en lättillgänglig och ekonomiskt bra affär.

Kostnad

Vad en solcellsanläggning kostar är lika svårt att svara på som vad det kostar att köpa ett hus. Många faktorer påverkar, som storlek på anläggningen, verkningsgrad, tillbehör och installation. Men det finns ett par tumregler:

  1. kostnaden per installerad kilowatt (kW) brukar bli lägre ju större anläggning du köper
  2. ju högre verkningsgrad du vill ha desto dyrare blir det

En nyckelfärdig anläggning kostar mellan 15 000 – 20 000 kr per installerad kW och då ingår rubbet. Med ca 7 kvm takyta kan du producera upp till 1 000 kilowattimmar (kWh).

Stöd

För att minska investeringskostnaden kan du söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen. För dig som inte beviljas investeringsstöd och har ett hus som är äldre än fem år, så kan du utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnaden vid installationen av solcellsanläggningen. Sedan 1 januari 2015 får du även skattereduktion på överskottsel som du låter gå tillbaka i elnätet.

Besparingar

Genom att producera egen solel gör du besparingar på flera sätt. Det mest uppenbara är att ditt köpbehov av el minskar med lika många kWh som du kan producera för din egen förbrukning. Hur mycket du sparar på detta beror på hur mycket elen kostar för tillfället. Du minskar också din elöverföringskostnad – avgiften din nätägare tar ut från dig – eftersom nätägaren inte behöver transportera lika mycket el till dig. Elöverföringsavgiftens storlek beror på var du bor och vilken nätägare du har, men brukar ligga mellan 20-40 öre/kWh. Även den här kostnaden minskar med antalet kWh du kan försörja dig själv med.

Sälja överskottsel

Om din anläggning är kopplad till elnätet finns en rad sätt att öka värdet på den produktion som överstiger din förbrukning. Överskottselen matas automatiskt in i elnätet och för det ersätter din nätägare dig med ca 4-7 öre/kWh för att du minskar deras överföringsförluster i elnätet. Du kan även sälja överskottselen till oss och få elbörsens (Nord Pool Spot) spotpris. De flesta elleverantörer, även GodEl, har villkoret att du måste vara förbrukningskund hos dem för detta. Eftersom du förmodligen har en betydligt större elförbrukning än överskottsproduktion på ett år är det inte nödvändigtvis bäst att sälja elen till den som betalar mest, utan vilket elavtal du har för din förbrukning har också stor betydelse.

Vidare kan du ansöka om ursprungsgarantier, också det hos Energimyndigheten, för din elproduktion. Där behöver du själv hitta en köpare och förhandla om priset. Det är dock ofta svårt eftersom det är ovanligt att någon vill köpa så små volymer. Låt därför inte investeringen vara beroende av denna eventuella intäktskälla, utan se det mer som en bonus. Från och med den 1 januari 2024 kommer Energimyndigheten att ta ut en årsavgift på 200 kr från mikroproducenter som tilldelas ursprungsgarantier, vilket kommer göra ursprungsgarantier olönsamma för de allra flesta mikroproducenterna.

Vill du sälja din överskottsel till GodEl? Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig!

Återbetalningstid

Att räkna på återbetalningstiden är ett bra sätt för att få en idé om hur snabbt investeringen blir lönsam. Redan från första dagen kan du förbruka din egen el och kanske sälja ett överskott, men investeringen har inte lönat sig ekonomiskt förrän kostnadsbesparingen blivit större än investeringen.

  • Återbetalningstiden räknas ut genom att dela investeringskostnaden med värdet på den egenproducerade elen.
  • Glöm inte att dra av eventuella bidrag såsom investeringsstöd eller ROT-avdrag från investeringskostnaden.
  • Till värdet på den egenproducerade elen räknas elpris inklusive skatt och moms, eventuell försäljning av överbliven el samt eventuellt elcertifikat och ursprungsmärkning.

Med de bästa förutsättningarna kan återbetalningstiden bli så kort som 7-10 år. Livslängden på solcellsanläggningen är 25-30 år vilket betyder att delar av din elförbrukning mycket väl kan bli helt gratis i upp till 20 års tid.