Mottagningsplikt.

1

Mottagningsplikt – vad är det?

Du kan fritt välja vilket elhandelsföretag som du vill sälja din överskottsel till. Men om du inte väljer, blir det automatiskt samma bolag som du köper din el av. De måste nämligen enligt lag ta emot elen du matar in i nätet. Detta kallas mottagningsplikt.


Med andra ord, är du vår kund och installerar solceller har vi mottagningsplikt för din el. Detsamma gäller om du flyttar in i ett hus där det redan finns en solcellsanläggning.

Vi köper din el till samma pris som vi annars skulle ha betalat hos elbörsen Nord Pool. Utöver det ersätter vi för ursprungsgarantier och eventuella elcertifikat. Ta del av fullständiga villkor i avtalsvillkoren.

1

Vanliga frågor & svar om solpaneler.

Det ökande intresset för solenergi väcker många frågor. Här är några vanliga frågor och svar.

 • Hur får jag min ersättning?
  Ersättning för elproduktionen dras av från slutsumman på din faktura för förbrukning. Skulle ersättningen överstiga fakturabeloppet dras överskjutande belopp från nästkommande faktura. Ersättning för eventuella ursprungsgarantier och elcertifikat betalas ut årligen enligt vid för tillfället gällande prislista.
 • Vad är momspliktig?
  Du ska registrera dig för moms och redovisa elförsäljningen i din momsdeklaration om din totala försäljning av varor och tjänster är mer än 80 000 kronor.
 • Vad är ursprungsgarantier?
  Som elproducent kan du ansöka om ursprungsgarantier från staten, som du sedan kan sälja vidare på en öppen marknad. Ursprungsgarantier, som gäller alla typer av elproduktion, är elektroniska handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer ifrån. Syftet är att göra ursprungsmärkning av el tillförlitlig. Energimyndigheten tar ut en kontoavgift för ursprungsgarantier på 200 kronor per år, så beroende på hur stor produktion du har och hur priset på ursprungsgarantier utvecklas är det inte säkert att det blir en lönsam affär för dig. Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om ursprungsgarantier.
 • Vad är elcertifikat?
  För varje producerad megawattimme (MWh) fossilfri el kan du få ett elcertifikat av staten. Du kan sedan sälja certifikaten på en öppen marknad där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Ett elcertifikatskonto hos Energimyndigheten kostar 200 kr per år. På grund av att priserna på elcertifikat är så låga, och förväntas förbli det, lönar det sig därför inte längre att sälja elcertifikaten. Mer om elcertifikat finns hos Enegimyndigheten.
 • Vad är CESAR-konto?
  CESAR är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. Du tilldelas dessa av staten till kontot, för att du därefter ska kunna sälja dem vidare till en elhandlare. Läs mer om CESAR-konto hos Energimyndigheten.