Våra partners kämpar för Ukraina.

Kriget i Ukraina drabbar miljontals oskyldiga människor, och det humanitära läget är akut. Över tre miljoner människor har flytt från landet, och siffrorna stiger för varje minut.

GodEl har förmånen att arbeta med flera organisationer som gör livsviktiga insatser på plats i Ukraina eller arbetar med att stötta här i Sverige. GodEl drivs av en stiftelse och vi delar ut all vinst till våra partnerorganisationer – över 54 miljoner kronor sedan starten.

Vi vill rikta ett stort tack till våra partners för det viktiga arbete de gör. Via länkarna finns mer information om hur du själv kan bidra, om du vill.

Rädda Barnen ger akut hjälp med tak över huvudet, mat och rent vatten.

Våldet eskalerar i Ukraina och alla barn i landet är i omedelbar fara. Flyganfall och raketattacker har förstört skolor, sjukhus och bostäder och det kommer rapporter om att barn dödats och skadats. Rädda Barnen är på plats och gör allt de kan för barnen. Viktigast just nu är att hjälpa till med det mest livsnödvändiga såsom tak över huvudet, mat och rent dricksvatten, kontantbidrag och hygienpaket.

Läkare Utan Gränser är på plats i Ukraina och mobiliserar sin krisberedskap.

Situationen i Ukraina förändras i snabb takt och Läkare utan gränser mobiliserar sin krisberedskap för att kunna reagera utifrån de behov som uppstår i Ukraina och i grannländerna. Man gör löpande bedömningar av hur man kan anpassa och utöka sina insatser på plats i Ukraina samt i Polen, Moldavien, Ungern, Rumänien och Slovakien. Läkare utan gränser har även team i beredskap i Ryssland och Belarus.

SOS Barnbyar är på plats i Ukraina med akuta krisinsatser.

Just nu riktas SOS Barnbyars katastroffond för att stötta barn och familjer som drabbats av Rysslands invasion av Ukraina. SOS Barnbyar finns där för barnen och har funnits på plats i Ukraina sedan 2003 och har inlett samarbete med två lokala partnerorganisationer på plats. Människor på flykt har försetts med förnödenheter som mat, vatten, hygienartiklar, skydd och tak över huvudet med hjälp av våra lokala partners.

Naturskyddsföreningen stödjer Ukrainas största miljöorganisation Ecoaction.

Ukrainas största miljöorganisation Ecoaction har drabbats hårt av situationen. De jobbar under svår press just nu och de anställda har tvingats fly Kyiv. Naturskyddsföreningen följer deras situation nära och söker vägar att stötta dem.

– I ljuset av denna oroväckande utveckling kan frågor och klimat och natur kännas långt borta. Men, precis som vår systerorganisation Ecoaction vill finna sätt att så fort som möjligt arbeta vidare, så fortsätter vi att arbeta med vårt uppdrag. Klimat- och naturkrisen är fortsatt akut och känner inga landsgränser, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i ett öppet brev.

Stockholms Stadsmission förbereder sig för en ny flyktingvåg.

Stockholms Stadsmission har lång och upparbetad erfarenhet av att snabbt ställa om sina verksamheter för att möta akuta kriser. Med flyktingkrisen 2015 och coronapandemin färskt i minnet förbereder man nu en mobilisering för att rikta sina resurser till att hantera en ökad flyktingström från Ukraina till Sverige.

– Vi har gjort det förut och vi gör det igen, säger Stockholms Stadsmissions direktor Åsa Paborn i en kommentar.

Dela nyhet