Spara el på kontoret.

En minskad energianvändning är bra för miljön och sparar pengar. Om alla skulle stänga av utrustningen när vi går från jobbet skulle vi minska onödiga koldioxidutsläpp och kapa elkostnader.

Det finns många enkla sätt att energieffektivisera kontoret och minska på elanvändningen. Elektronisk utrustning på arbetsplatsen förbrukar energi även när den inte används. Därför är det viktigt att stänga av utrustningen när den använts färdigt för dagen. Ett smart sätt att minska elanvändningen är att använda grenuttag för att enkelt stänga av skärmar och datorer när arbetsdagen är slut.

Kaffemaskiner, kylskåp, datorer och kopieringsmaskiner finns på de flesta arbetsplatser och förbrukar en hel del el. Ju äldre utrustning, desto mer el förbrukar de. Genom att byta till nyare utrustning kan elanvändningen minskas.

Det kan verka som en stor investering att köpa ny utrustning, men i längden är det vettigt eftersom modern och lågförbrukande utrustning är säkrare och det kommer att märkas skillnad i elanvändningen.

Belysning och värme.

Även belysning är ett område att ha koll på. Rörelsesensorer kan vara ett alternativ eller att helt enkelt komma ihåg att släcka efter sig när man lämnar rummet. Det är även värt att se över hur mycket belysning som krävs för varje rum.

Genom att nyttja värme och kyla på rätt sätt och ställa in apparater korrekt kan man sänka kontorets energikostnader rejält. Stäng av systemen under den tiden på dygnet som ingen befinner sig i lokalen – elda inte för kråkorna med andra ord.

För att undvika stora värmelaster i rummet är det bra att använda persienner, gardiner eller solskydd under sommaren. Ställ heller inga täckande möbler framför eller ovanför radiatorer då det hindrar värmen från att spridas i rummet.

 

Tips för att minska energiförbrukning på kontoret:

  • Ställ in energisparläge på datorerna i stället för skärmsläckare.
  • Få medarbetarna att stänga av utrustningen när den inte används under en längre tid – exempelvis när ni går på lunch.
  • Se till att belysning, värme och liknande bara är på där det behövs och när det behövs genom att använda timer eller rörelsedetektor.
  • Använd grenuttag för att stänga av allt när arbetsdagen är slut.
  • Placera servern svalt.
  • Placera inte utrustning som kräver kylning i serverrummet, eftersom de då motverkar varandra.
  • Skaffa TCO-märkt utrustning för lägsta energianvändning. Driftkostnaderna står ofta för upp till 80 procent av en apparats kostnader under dess livslängd. Titta därför inte bara på inköpspriset, utan också på driftspriset.
  • Solavskärmning kan minska solinstrålning med upp till 90 procent tex. gardiner eller markiser.

Visste du att företag och organisationer som är kunder hos oss kan söka bidrag för att energieffektivisera verksamheten med hjälp av GodEl och Bra Miljöval?