SOS Barnbyar: kraften som får barn att växa.

Som en direkt följd av pandemin har nio av tio barn i världen begränsad tillgång till undervisning. På sikt riskerar det att påverka barnens möjlighet att bli självförsörjande som vuxna. SOS Barnbyar arbetar för att kunna fortsätta erbjuda barn och familjer en trygg miljö och undervisning. Här berättar deras generalsekreterare mer om hur situationen ser ut just nu.

Jag har varit generalsekreterare på SOS Barnbyar i ett år, lika länge som Covid 19 har utmanat en hel värld. De som drabbas hårdast är, som alltid, de som redan har det svårt. Arbetslösheten bland unga har ökat dramatiskt och nio av tio barn i världen har begränsad tillgång till undervisning, som en direkt följd av pandemin. När den trygga skoltillvaron och de vanliga nätverken försvinner, påverkas även den sociala och mentala utvecklingen. Många barn har i värsta fall tvingats avbryta sin utbildning helt, vilket är förödande om de ska bli självförsörjande som vuxna. Utbildning är och förblir en av de viktigaste vägarna ut ur fattigdom och ett verktyg som ger barn kunskap, självständighet och en möjlighet att förändra sitt liv.

SOS Barnbyar Bouar

SOS Barnbyar är en säker plats när världen stormar

Tack vare våra viktiga givare och partners har SOS Barnbyar kunnat erbjuda en trygg miljö för barn och familjer i våra program. Vi har drivit informationskampanjer för att minska smittspridningen och anpassat undervisningen för att så många som möjligt ska kunna fortsätta sin utbildning. Vi har även växlat om till en digital verklighet och justerat verksamheten där det har krävts. På flera håll har vi även ökat de psykosociala insatserna och stärkt upp personalen så att de ska kunna möta den ökade oron hos barn.
Genom GodEls engagemang är vi på plats i Centralafrikanska republiken, där vi arbetar med att stärka familjer och se till att barn får gå i skolan. Den senaste tiden har varit turbulent, men i en av våra barnbyar har vi kunnat skapa säkerhet och normalitet för några av de hundratals barn och familjer som är på flykt undan oroligheterna. Familjerna erbjuds en säker plats, där de får sina basbehov tillgodosedda och möjlighet till traumabearbetning. Utan våra viktiga partners och givare är inget av det här arbetet möjligt. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som visat medmänsklighet och solidaritet under det gångna året. Två egenskaper världen behöver just nu och som gör att vi vågar blicka framåt och se en ljusning – trots allt. Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid för barn så att de kan bli sitt starkaste jag.

Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.