Smart övervakning som tryggar elnätet.

Från sin bakgrund inom militära system och försvarssystem har Elisabeth Johansson och hennes två medgrundare lärt sig vikten av att presentera komplex information på ett enkelt sätt. Nu bryter deras företag Exeri mark när de med hjälp av AI övervakar elnät för att snabbt kunna detektera problem. De är också en av finalisterna i Startup 4 Climate 2021.

🤔 Vad är Exeri?

– Exeris system Smart Grid Surveillance är ett sätt att övervaka elnätet med hjälp av intelligenta agenter, som identifierar problem och kommunicerar de direkt till ett centralt system. Nätägaren får informationen via en karta, där det lyser grönt när det fungerar och rött när agenterna upptäckt ett problem. Statistiskt sett går 60 procent av tiden vid ett strömavbrott åt till att hitta var felet finns, men med vår lösning kan all tid i stället läggas på att lösa problemet. Det innebär ett stabilare nät, med snabbare informationsöverföring och direkt återkoppling till de som använder nätet – och som upplever problem med det när det inte fungerar.

⚡️ Hur bidrar innovationen till energiomställningen?

– Att stora delar av samhället elektrifieras är viktigt, men ingen vill gå över till eldrift om det inte går att lita på nätet. Det gäller så väl privatpersoner som företag. Med hjälp av Smart Grid Surveillance kan vi skapa den trygghet som krävs för en omställning på samhällelig nivå.

💚 Vilken är din hjärtefråga i klimatomställningen?

– Vi står inför en punkt där omställningen måste gå fort och där alla måste kunna lita på att det som sker är för allas bästa. Personligen tror jag att företag måste dra ett stort lass nu och framöver. Lagstiftningen och politiska beslut tar för lång tid och vi kan inte heller kräva att privatpersoner driver omställningen, i och med att det inte är de som har störst påverkan på klimatet.

Vill du veta mer om Exeri? Klicka här.