Skördar framgångar med koldioxidnegativ hampafiberisolering.

På bara hundra dagar kan en industrihampaplanta bli fyra meter hög och vara redo att förädlas för vidare användning. Det har företaget Ekolution tagit fasta på och presenterar klimatpositiva byggmaterial som skapar en naturlig brygga mellan det som är bra för oss människor och det som är bra för klimatet. Remi Loren, en av grundarna, berättar mer.

🤔 Vad är Ekolution?

– Vi är ett buildtech-bolag som nischat in oss på byggbranschen, där vårt kunnande och ingenjörskap finns. Allt började egentligen med att jag reste runt i USA för att lära mig mer om innovativa byggprodukter och då kom i kontakt med en fantastisk gröda – industrihampa – vars användningsområden tycktes obegränsade. Det som är så fantastiskt med hampa är att det går att odla på bara hundra dagar och att hela plantan kommer till användning, i allt från byggmaterial och bio-kompositer till djurfoder, textilier och livsmedel. Det vi gör med industrihampan är ta stjälken och separera fiber från vedämnen, för att skapa både hampafiberisolering och hempcrete, ett byggmaterial som kan beskrivas som grön betong. Slutprodukterna är certifierade, biobaserade och koldioxidnegativa, som inte bara är bra för klimatet utan också för människorna som handskas med produkterna och lever i miljöerna där de installeras.

⚡️ Hur bidrar ni till energiomställningen?

– Vår hampafiberisolering har god värmeledning samtidigt som den har hög specifik värmekapacitet. Det innebär att den bidrar till lägre inomhustemperatur under varma sommardagar samtidigt som den kan lagra värme under längre tid, vilket är perfekt under vintern och så klart även leder till minskad energiförbrukning. Utöver det är industrihampa också en perfekt kolsänka, som redan under odlingsfasen kan binda upp till 15–20 ton koldioxid per hektar industrihampa. Det har vi tagit fasta på och satsar på att hålla nere utsläppen genom hela produktionsfasen, så att vi kan binda mer koldioxid i materialet än vad vi gör av med totalt. I dagsläget ligger våra utsläpp på minus 44 kg koldioxid per kubik hampafiberisolering vi tillverkar. Med tanke på att byggbranschen beräknas stå för tolv procent av alla utsläpp inom EU har våra produkter verklig potential att revolutionera en hel bransch.

💚 Vilken är din hjärtefråga i klimatomställningen?

– Jag har en holistisk syn på hållbarhet och mina tre grundpelare är klimat, hälsa och energi. Med Ekolution kan vi driva omställningen utifrån de här parametrarna – vi bidrar till hälsosamma, friska hus samtidigt som de är energieffektiva och kommer från en klimatpositiv produktion. Vi har inte lösningen på allt, men vi vill vara ett bolag som bidrar positivt till de faktorer vi kan påverka.

Vill du veta mer om Ekolution? Klicka här.