Skapar balans i det förnybara elsystemet.

Många bäckar små blir snart en stor å. Den sanningen tog John Diklev fasta på när han grundade Flower (fd Krafthem) – ett virtuellt kraftverk som ökar flexibiliteten och stabiliteten i elnätet genom att bland annat styra laddning av elbilar så att belastningen på elsystemet kan minska.

🤔 Vad är Flower (fd Krafthem)?

– Vår bärande idé är att genom ett virtuellt kraftverk balansera elnätet och öka flexibiliteten. Vi är unika genom att vi satsar på att ta till vara små volymer. Vi erbjuder smarta styralgoritmer till elbolag, laddnätverk och producenter av förnybar energi för att de ska kunna bli aktiva deltagare i framtidens hållbara elsystem.

⚡️ Hur bidrar ni till energiomställningen?

– Vi skapar balans i det förnybara elsystemet. När vinden mojnar eller solen går i moln kan vi motverka störningar genom att minska elbilsladdningen hos våra kunder. Vi är alltid standby och kan stänga av laddning i så korta intervall som runt fem sekunder för att motverka driftstörningar. Flower (fd Krafthem) bidrar till att andelen förnybar el kan öka och att den nödvändiga elektrifieringen av samhället kan fortsätta i hög takt. Flexibiliteten kan vi sälja vidare till Svenska Kraftnät.

– För våra kunder är fördelarna flera – de kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de sparar pengar genom ett smart elavtal.

💚 Vilken är din hjärtefråga i klimatomställningen?

– En av mina drivkrafter är att lösa omställningen utan att inskränka människors friheter och möjligheter att till exempel transportera sig. Vi ska kräva mer av teknik och tillverkare, och den infrastruktur vi skapar ska vara smart.

Vill du veta mer om Flower? Klicka här.