Så påverkar situationen i Ukraina elpriset – och så kan vi bidra till det ukrainska folket.

Mina tankar är med det ukrainska folket. Liksom många andra följer jag med oro utvecklingen i Ukraina. Som en följd av konflikten ställs också frågor om hur invasionen kan komma att påverka elpriset. Den här vintern har omvärldens inverkan på elpriset här i Sverige varit tydlig, inte minst vad gäller gaspriserna i Europa.

Stora delar av Europa är tyvärr beroende av gas för sin elförsörjning, och en stor del av gasen kommer från Ryssland. Under förra året bildades ett allt större underskott i de europeiska gasdepåerna vilket höjde gaspriset till extrema nivåer. Invasionen av Ukraina, där en av gasledningarna mot västra Europa går, och ytterligare sanktioner som kan komma att påföras Ryssland har ökat oron för gastillgången. Det har i sin tur höjt gaspriset till de nivåer vi såg i december, vilket verkar för högre elpriser i södra halvan av Sverige. 

I den här turbulenta utvecklingen är det oerhört svårt att veta var elpriset kommer att ta vägen och hur länge många av oss behöver stå ut med betydligt högre elpriser än normalt. Men det är nog klokt att ställa in sig på att det kan ta längre tid än vad vi hoppats innan elpriserna stabiliserar sig på mer normala nivåer igen. När vi nu också går mot varmare väder under våren kommer inte lika mycket el användas, vilket självklart också påverkar den kostnad man har för elen.

Elpriset påverkar oss alla i Sverige, men det som står på spel i Ukraina handlar om människors liv och hälsa. Och även om situationen känns utmanande så går det att hjälpa. GodEl drivs av en stiftelse och vi delar ut all vinst till våra partnerorganisationer – över 54 miljoner kronor sedan starten. Vi har förmånen att arbeta med flera organisationer som gör livsviktiga insatser på plats i Ukraina eller arbetar med att stötta här i Sverige. Via länkarna finns mer information om hur du själv kan bidra, om du vill.  

  • Rädda Barnen ger akut hjälp med tak över huvudet, mat och rent vatten. 
  • Läkare Utan Gränser arbetar med att starta upp akuta insatser i Ukraina samt i närliggande länder.
  • SOS Barnbyar fortsätter sitt arbete med stöd till unga och familjer, samt med akuta krisinsatser. 
  • Naturskyddsföreningen stödjer Ukrainas största miljöorganisation Ecoaction som jobbar under svår press just nu. 
  • Stockholms Stadsmission förbereder sig för en ny flyktingvåg. “Vi har gjort det förut och vi gör det igen”. 

Jag vill rikta ett stort tack till våra partners för det viktiga arbete de gör. Och till er som läser – ta hand om varandra. Och hör av dig om det är något vi kan hjälpa till med om du har frågor om elkostnaderna framöver.  

Hos Energimyndigheten finns mer information om hur invasionen av Ukraina kan påverka Sveriges energiläge och elförsörjning. 

Dela nyhet