Så funkar det: Flexmarknaden

Effektbrist. Kapacitetsbrist. Flexibilitet. Ord som ofta flyger runt men som kan vara lite knixiga att förstå. Vad är det egentligen, och hur påverkar det dig som elanvändare? Läs vidare så reder vi ut.

Låt oss börja från början. För att förstå vad en flexibilitetsmarknad är behöver vi först veta vad som menas med effektbrist och kapacitetsbrist. Effektbrist får vi när det vid en given tidpunkt inte finns tillräckligt med producerad el för att möta efterfrågan. Kapacitetsbrist däremot är svårigheten att överföra elen till de platser där den behövs, trots att det finns tillräckligt med eleffekt i systemet i stort.

En av lösningarna som det jobbas på just nu för att lösa de här problemen är att ta fram så kallade flexibilitetsmarknader, eller flexmarknader vilket går lite fortare att säga. Tanken är att de kan göra hela elsystemet mer snabbrörligt och se till att tillräckligt mycket el alltid finns tillgänglig vid rätt tid och rätt plats. Det kan till exempel ske genom att elanvändare drar ner sin förbrukning under en period, till exempel genom att pausa elbilsladdningen någon timme, eller att elproducenter ökar produktionen.

Varför är det relevant för dig som kund?

För dig som elkund kan en flexmarknad innebär flera spännande fördelar. Genom att delta blir du en viktig pusselbit i att trygga elsystemets effektivitet och tillförlitlighet. En rätt nice pusselbit om du frågar oss. Men det kan också finnas pengar att hämta, då man i flera fall kan avstå från elanvändning när elnätet är ansträngt och dessutom få betalt för att göra det.

Låter det här spännande? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer.

Dela nyhet