Så är ditt schyssta elpris uppbyggt.

Vi vill ge alla tillgång till schysst el. Med schysst el menar vi både hur elen produceras och hur vi som bolag tar betalt för den. En granskning från Konsumentverket visar att allt fler kunder med rörligt elavtal inte förstår vad de betalar för. Det finns en brist på transparens från elbolagen helt enkelt. Inte okej tycker vi, som sedan starten 2005 tagit fajten mot det fulstilta.

Konsumentverket har nyligen gjort en granskning som visar att fler elbolag som erbjuder rörligt elavtal redovisar olika priser på sin webbplats jämfört med informationen på kundernas faktura. Vårt mål är att alltid vara transparenta när det kommer till vår prissättning. Här förklarar vi vilka komponenter du hittar på elfakturan – och vad du ska hålla extra utkik efter om du vill jämföra vårt elavtal med våra konkurrenters.

Här kan du se vårt historiska elpris, där de olika delarna nedan finns med.

Elens inköpspris – så funkar volymvägt spotpris.

Spotpris är marknadspriset på el när det säljs på elbörsen Nord Pool.

Att spotpriset är volymvägt innebär att våra kunders elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av vårt rörliga elpris per månad. Som elhandlare baserar vi snittpriset på vad det har kostat oss att köpa in elen från elbörsen Nord Pool under månadens alla timmar, hellre än att sälja för elbörsens snittpris. Eftersom kunderna använder olika mycket el under dygnet och priset på el skiljer sig från timme till timme, skiljer sig vår slutliga kostnad från det genomsnittliga priset satt av elbörsen Nord Pool.

Betyder det här att du med timprisavtal inte får ett volymvägt pris? Jo, men bara baserat på din egen förbrukning i stället för kundkollektivets.

 

Elcertifikat och avgifter.

Det här är egentligen kostnader som läggs på oss som elhandelsbolag, men som du som kund hos oss indirekt får betala för.

2003 infördes elcertifikat-systemet i Sverige. Det innebär att alla elanvändare är med och finansierar utbyggnaden av förnybar elproduktion genom att betala en elcertifikatsavgift. Elcertifikaten ökar ersättningen till producenten och fungerar som ett incitament för producenten att fortsätta leverera förnybar el. Som elhandelsbolag måste en viss del av elen vi köper ha elcertifikat, men numera är priset på certifikaten mycket låga vilket signalerar att systemet är på väg att avveckla sig självt eftersom den största nyttan är uppnådd.

Vi tar en liten avgift för vår handel med elcertifikat. I december var den 0,02 öre/kWh (exklusive moms).

Som elhandelsbolag betalar vi även en avgift till Svenska Kraftnät för de obalanser vi orsakar på elnätet – det vill säga när Svenska Kraftnät måste kliva in och justera obalansen mellan hur mycket el vi la bud på för våra kunders räkning, och hur mycket el våra kunder i slutändan förbrukade. Den här avgiften kallas för ”balanskraftskostnader”.

Precis som alla andra elhandelsbolag i Sverige betalar vi även in en avgift till Svenska Kraftnät som ska finansiera den svenska effektreserven. Det gör vi under perioden 16 november till 15 mars.

Vi betalar också en avgift till Nord Pool som går att likna vid en medlemsavgift.

 

Påslag och andra vinstmarginaler – kanske det viktigaste i kråksången.

Om du vill jämföra rörliga elavtal är det viktigt att försöka förstå vad som ryms i påslaget, eftersom det är elbolagens rörliga marginal. Enligt vår definition läggs påslag på efter det volymvägda spotpriset + handelskostnader och avgifter. Men det finns inga konventioner i hur elbolag ska definiera påslag och vad det ska innehålla. En del av våra konkurrenter uttrycker att påslaget är ett ”fast tillägg utöver inköpspriset”, vilket kan tolkas som att det inte bara rymmer vinstmarginaler utan också avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool. Med GodEl har du inget påslag på elen du förbrukar.

Ytterligare ett sätt för elhandelsbolag att tjäna pengar är på den fasta månadsavgiften. Vår fasta månadskostnad är 39 kronor i månaden (inklusive moms). I jämförelse med många av våra konkurrenter är det en låg avgift. Om du förbrukar lite el kan en hög månadsavgift dra upp fakturan onödigt mycket, så tänk på det när du jämför elavtal.

 

Sist men inte minst – Bra Miljöval och andra ursprungsgarantier.

Alla elhandelsbolag köper el med ursprungsgarantier. Det är handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer från.

Bra Miljöval är en typ av ursprungsgaranti. Tidigare har vi sålt 100 procent Bra Miljöval-märkt el, men i och med förändrade kriterier kan vi sedan årsskiftet 2022/2023 inte längre garantera att all el vi köper är märkt med Bra Miljöval. Då väljer vi i stället att köpa ursprungsgarantier för förnybar el från sol, vind och vatten. Priset på ursprungsgarantier varierar över tid beroende på hur stort utbudet är. Utbudet beror i sin tur på hur stor elproduktionen varit för de specifika kraftslagen. Till exempel går priset på ursprungsgarantier för vattenkraft upp under år med lite nederbörd, och ner under blöta år.

Dela nyhet