Restprodukter från trä omvandlas till battericeller.

Att göra batterier av rester från papperstillverkning. Det låter för bra för att vara sant. Ja, så tänkte även Ligna Energys vd Peter Ringstad första gången han hörde talas om idén. Men nu vet han att det fungerar, och i år tar Ligna sin instegsprodukt ut på marknaden. De är också en av åtta finalister i Startup 4 Climate 2021.

Ligna Energy🤔 Vad är Ligna Energy?

– Vi är ett forskningsbaserat startupbolag från Norrköping som har tagit fram ett unikt recept för att tillverka battericeller. Vi använder lignin – som är en restprodukt från papperstillverkning – i kombination med en vattenbaserad elektrolyt. Trä består till cirka 65 procent av cellulosa, som man vill ha i papperstillverkningen, och till cirka 30 procent av lignin, som måste tas bort. Den restprodukten kan vi alltså tillverka batterier av. Eftersom det här är helt ny teknologi är vår utmaning att vi hela tiden måste bevisa oss. Just nu satsar vi på en liten platt battericell som kombineras med en solcell och då kan driva trådlösa sensorer för uppkopplade enheter inom IoT-industrin. Det är vår instegsprodukt. Nästa steg är att jobba med större batterier, bland annat lagringsenheter för solceller på tak till bostadsfastigheter.

⚡️ Hur bidrar ni till energiomställningen?

– Vi bidrar med säkra, billiga, miljövänliga och storleksmässigt flexibla lösningar för att lagra energi. Det är en nyckel i elektrifieringen av samhället. När andelen el från sol och vind ökar blir energitillgången mer ojämn, och det kan även uppstå frekvensstörningar i näten. Det ställer nya krav både på elnäten och på möjligheten att lagra energi. Våra miljövänliga batterier kan spela en viktig roll – på sikt både små- och storskaligt. Med batterier av lignin slipper man också de säkerhetsutmaningar som kommer med exempelvis litiumbatterier.

💚 Vilken är din hjärtefråga i klimatomställningen?

– För mig är det stort att få vara med och bidra på ett handfast sätt. Att agera och inte bara prata. Med Ligna skapar vi förutsättningar för ett grönare samhälle och möjligheter för andra företag att vara hållbara och säkra.

Vill du veta mer om Ligna Energy? Klicka här.