Rädda Barnen: insidan är svår att se.

En av sex unga lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. Det vill Rädda Barnen, i samarbete med Tim Bergling Foundation, ändra på. Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell berättar om hur vi, genom att skapa en meningsfull fritid för barn, kan arbeta mot en av vår tids största folksjukdomar.

”Hur känner du när du mår dåligt?
– Jag får svårt att andas, som att någon trycker in mitt bröst.
– Jag blir som helt tung, kan inte röra mig.
– Det känns som att jag har en arg boll i magen som växer under skoldagen och när jag kommer hem så spricker den.”

Det är tre år sen Tim Bergling, kanske mer känd som Avicii, gick bort. Rädda Barnen samarbetar med Tim Bergling Foundation för att tillsammans främja barns och ungdomars psykiska hälsa. Det syns inte på utsidan hur våra barn mår, det syns inte om någon mår dåligt eller har en arg boll i magen. Därför måste vi prata om det.
Vi behöver prata mer om livets upp- och nergångar tidigt med barn för att normalisera det. Men det är också så otroligt viktigt att vi vuxna finns där som stöd och ger verktyg när nergångarna känns alltför sluttande. Vi måste helt enkelt hjälpa barnen att bygga upp motståndskraft.

Meningsfull fritid en rättighet.

Under pandemin har det blivit tydligt att många barn saknar vuxna i vardagen. Vi har försökt ge tillgång till detta; genom till exempel vår stödchatt försöker vi lotsa barnen till rätt vuxna. Vi var också med och skapade Digifritids som ett alternativ till barnens vanliga fritidsaktiviteter som har pausats. Rätten till en meningsfull fritid är faktiskt en rättighet i Barnkonventionen. Det handlar om att få ha kul, få röra på sig, få skapa men även om tillgång till just trygga vuxna. Aktivitet och samvaro med andra är friskfaktorer. Varma vuxna gör stor skillnad.
Vi vill att barnen vi möter i våra verksamheter ska få känna att det går att visa sig sårbar – det är okej att inte alltid vara på topp och det är okej att be om hjälp när insidan värker. För även om det som händer på insidan kan vara svårt att se – så känns det minst lika mycket. Det kan vi nog alla skriva under på.

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen