Prisprognos: tillfällig ökning i januari.

I januari har elpriserna stigit i takt med att temperaturen sjunkit. Men mycket pekar på att elpriserna snart kommer återgå till lägre nivåer.

2020 var ett billigt år för Sveriges elkunder. Snittpriset över hela året låg på 11 öre per kWh. I december 2020 steg priserna i hela Sverige och i en första prognos för januari ligger genomsnittspriset på 43 öre per kWh.
Elpriset styrs av olika faktorer som tillgång och väderförhållanden. Priset är vanligtvis högre under vintermånaderna, då hushållen också använder mest el. Men Björn Björnson, elmarknadsexpert på GodEl, ser ingen anledning för hushållen att oroa sig för en långvarig prisökning:

– För hushållen blir det en kostnad som de flesta nog inte var beredda på, men det ser ut att vara en tillfällig ökning. Marknadens bedömning är att elpriset kommer ligga på mellan 30 och 45 öre per kWh under perioden februari till april. Under de kalla månaderna gäller det att ha is i magen och inte lockas att binda elpriset över hela året. I längden tjänar nämligen de allra flesta på ett rörligt pris.

Vad ingår i elpriset?

Elpriset består av fler komponenter än elens inköpspris på elbörsen, det så kallade spotpriset. Här är delarna som finns med på din elfaktura:

beståndesdelar elpris