Prisprognos inför vintern.

Priserna på el är fortsatt höga i södra och mellersta Sverige. Att prisläget innebär en oro inför de kommande månaderna är fullt förståeligt. Men vår granskning visar att det inte är lönt att binda sitt elpris i hopp om att spara pengar. Vår elexpert Björn Björnson förklarar varför.

Sedan juli har priserna på el varit riktigt höga, särskilt i mellersta och södra Sverige (elområde 3 och 4). I mitten av september kom toppnoteringen hittills – 1,63 kr/kWh i södra Sverige. I oktober mattades prisökningen av och vi fick istället en prisnedgång på 30%.

– De höga priserna beror till stor del på att vindkraftsproduktionen inte varit tillräcklig och att det finns begränsningar i elnätet som gör att delar av vattenkraftsproduktionen i norr inte kommer hela landet till gagn. Det gör att vi periodvis exponeras för de just nu betydligt högre elpriserna i övriga Europa, säger Björn Björnson, vår elexpert.

Det höga elpriset i övriga Europa kommer till stor del från att det är brist på gas vilket har skjutit gaspriset i höjden. När den övriga elproduktionen inte räcker till så blir gaspriset styrande för elpriset.

– I Sverige har vi ingen elproduktion från gas utan elen är till 99% fossilfri. Men eftersom vårt land är ihopkopplat med elkablar till våra grannländer i söder så påverkas elpriset i södra Sverige till stor del av de höga gaspriserna, särskilt under perioder där den svenska vindkraften inte räcker till, avslutar Björn Björnson.

Så hur blir läget framåt?

Just nu är det svårt att bedöma elprisutvecklingen framgent, men mycket talar för att de höga elpriserna kommer hålla i sig till i vår. Det är därför klokt att förbereda sig på att hösten och vintern kommer bli dyrare, i och med att förbrukningen dessutom ökar under årets kalla månader. Björn Björnson föreslår att framför allt villaägare och andra storförbrukare lägger undan en elbuffert för de kommande månaderna. Och när det gäller den ständiga frågan om huruvida det nu är dags att byta sitt rörliga elavtal till ett fastprisavtal poängterar han att det är en vanlig missuppfattning att det skulle innebära lägre kostnader:

– Vi har jämfört fast elpris med rörligt under de senaste tio åren och i 70 procent av fallen har de med fast elprisavtal betalat mer. Den siffran talar sitt tydliga språk, säger Björn Björnson.

Rörligt vs fast elpris per år.

Grafen visar kostnaden med rörligt respektive fast elpris (elområde 3) för en villa (20 000 kWh/år) under ett års tid beroende på när avtalen tecknades. Källa: SCB och Energimarknadsinspektionen.

Tänk på det här.

  • Att fastprisavtal oftast blir dyrare i slutändan beror på den marginal som elbolagen måste lägga på elpriset, så att de inte riskerar att förlora pengar på sina kunder när priserna stiger. En marginal – ett så kallat påslag – är i sig inget konstigt. Det har även vi på vårt avtal. Vårt påslag är alltid 2,5 öre per kWh, oavsett om elpriserna går upp eller ner.
  • Ytterligare en kostnad att ha med i beräkningen om du överväger att byta avtal är månadsavgiften. En del säljare lockar med avgiftsfria månader för att binda dig till ett långt avtal där månadsavgiften är uppemot 50 kronor eller mer. Utslaget på hela bindningstiden kan det bli ganska mycket pengar. Vår avgift är 25 kronor i månaden och en av de lägsta på elmarknaden.

Taggar

Dela nyhet