Nya rekordpriser i augusti.

Elpriset i augusti blev det högsta någonsin. Den huvudsakliga prisdrivaren var fortsatt de extrema naturgaspriserna som i sin tur höjer elpriserna nere på Kontinenten för att därefter influera priserna i södra Sverige.

Naturgaspriset fick extra skjuts under augusti när det ryska gasbolaget Gazprom meddelade att det skulle ske ett kortare underhållsarbete av naturgasledningen Nord Stream 1. Marknaden befarade att gasflödet skulle strypas helt och hållet efter underhållsarbetet som en del i Rysslands energikrig mot Europa, vilket även blev fallet. Det senaste beskedet är att gasflödet i Nord Stream 1 kommer förbli helt strypt så länge sanktionerna mot Ryssland inte tas bort.Elpris i aug 2022

Fler faktorer höjde priset ytterligare

Men det var fler faktorer i augusti som gjorde att priserna i södra Sverige speglade de kontinentala i större utsträckning än tidigare. En faktor var underhåll av kärnkraften, en annan var underhåll av stamnätet. Tillsammans minskade detta både utbudet på el i södra Sverige och överföringskapaciteten från norra Sverige. En tredje faktor var att det blåste dåligt under augusti vilket gjorde att vindkraften presterade dåligt och det blev få timmar där elpriserna i södra Sverige frikopplades från de kontinentala.

Hur ser det ut framåt?

September inleddes med fortsatta extrempriser på 3,2 – 3,5 kr/kWh (exkl avgifter och moms) i södra halvan av Sverige. De senaste dagarna har det blåst mer vilket har dämpat priserna ordentligt om än tillfälligt.

Blickar vi framåt så har utsikterna inför hösten och vintern dessvärre försämrats. Detta efter att Ringhals 4, som varit i årligt underhållsarbete, fått en skada som gör att reaktorn inte väntas vara tillbaka i drift förrän i februari. I praktiken innebär det att elpriserna i södra halvan av Sverige i ännu högre grad kommer spegla de kontinentala priserna.

Just nu pågår ett arbete i EU-kommissionen som syftar till att begränsa effekterna av den energi- och elpriskris som vi befinner oss i. Målet är att, i en svensk kontext, göra elräkningarna mer hanterbara. Jag återkommer med mer information om vad det här innebär när åtgärderna väl är beslutade.

Dela nyhet