Negativt elpris för första gången i Sverige.

Ja, du läste rätt. Under fyra timmar natten till den 10 februari var elpriset negativt för första gången någonsin i Sverige. Förvisso bara som lägst -0,2 öre/kWh, men ändå ett historiskt ögonblick.

Flera faktorer pressade elpriset

Anledningen till att det kunde bli negativt är flera. I grunden har det varit en otroligt mild vinter som hållit nere elanvändningen. Därtill har det kommit mycket nederbörd som gör att det finns ett stort överskott på snö och markvatten. Det pressar vattenkraftsproducenterna att hålla en stor produktion eftersom de inte vill stå med för mycket vatten i magasinen inför vårfloden.

Som om inte det vore nog kom stormen Ciara som fick vindkraften att gå helt bananas. Vindkraften stod för hela 37% av elproduktionen under de fyra minustimmarna, vilket kan jämföras med de 12% som vindkraften utgjorde under 2019 som helhet.

I normala fall när det uppstår ett elöverskott i Sverige så flödar den till våra grannländer där elen normalt är dyrare, t.ex. Danmark och Tyskland. I detta fall var det inte möjligt på grund av att stormen även träffade den danska och tyska vindkraften, så elen blev i princip inlåst i Sverige vilket fick elpriset att dumpas totalt.

I praktiken innebar det att de svenska elproducenterna fick betala för att bli av med elen, och du som kund med rörligt pris tjänade pengar på att förbruka el.

Pengar tillbaka på elräkningen?

Vi fick en fråga från en kund som undrade vad det här innebär för elräkningen. Eftersom elpriset bara var marginellt negativt under fyra timmar och ditt elpris i februari baseras på genomsnittet av alla timmar så blir inte slutsumman på elräkningen negativ. Men genomsnittspriset för månaden blir såklart lägre.