Läkare utan gränser: räddar liv med hjälp av solen

I sitt arbete ser Läkare utan gränser hur klimatförändringarna inte bara får konsekvenser för vår miljö utan även för människors hälsa. Därför arbetar de kontinuerligt med att minska sitt klimatavtryck på platserna där de verkar, bland annat genom att ta till vara energi från solen.

Forskningen är entydig: jordens temperatur ökar och det är människans aktivitet som ligger bakom uppvärmningen. Men vad har det här att göra med medicinskt humanitärt arbete, kanske du undrar? Svaret är att det har allt att göra med medicinskt humanitärt arbete. Det förändrade klimatet påverkar människors hälsa negativt på flera olika sätt. Epidemier ökar, både i antal och omfattning. Säsongsbundna sjukdomar som malaria dyker upp oregelbundet. Länder drabbas av sjukdomar som inte förekommit under lång tid och som man inte är förberedd på.

Läkare utan gränser arbetar i nästan alla de regioner som påverkas mest av klimatförändringarna: Sydostasien, Mellanöstern, Sahelbältet, södra Afrika och Centralamerika. De humanitära behoven där är ofta redan stora på grund av fattigdom eller konflikter. Det är de redan sårbara som drabbas hårdast. Vi har svarat på de humanitära behoven som uppstår, eller förvärras, i spåren av klimatförändringarna i många år. Men att skicka ut personal och material runt om i världen har förstås också påverkan på miljön. Därför arbetar vi hårt för att minska vårt klimatavtryck – utan att kompromissa med vårt mandat.

Läkare Utan Gränsers insatser efter orkanen Matthew i Haiti copyright: Joffrey Monnier

En pålitlig och förnybar energikälla

Ett spännande exempel är att vi satsar mer och mer på solenergi för att få våra sjukhus att gå runt. Arbetet leds av vår innovationsenhet, som är baserad i Sverige. På många platser vi arbetar skiner solen en stor del av året och är på så vis den mest pålitliga energikällan, eftersom det ofta råder brist på exempelvis bränsle eller generatorer som behövs till andra energiformer. Vi bestämde oss därför att testa att installera solceller på vårt sjukhus i Shamwana i västra Kongo-Kinshasa under 2016. Det visade sig att energiförbrukningen över ett dygn minskade till ungefär en tredjedel av vad den var tidigare. Solpanelerna var även avgörande för att de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna skulle kunna ta över sjukhuset året därpå. De hade annars haft svårt att få tag på allt material som behövs till andra energiformer eftersom det kräver import från andra länder.

Med solenergi kunde sjukhuset i stället bli självförsörjande och sjukhuschefen sa till oss att ”solpanelerna gör det möjligt för oss att fortsätta att ge kvalitativ vård i detta utsatta område”. Och det är ju just det som är vårt långsiktiga mål – att platserna där vi arbetar på sikt ska klara sig utan Läkare utan gränser. Den positiva erfarenheten från Shamwana har gjort att vi fortsatt satsa på solceller i andra projekt, både i andra delar av Kongo-Kinshasa och på vårt stora mödra- och barnsjukhus i Kenema i Sierra Leone.

Gör skillnad för de som drabbas hårdast

Framöver är det viktigast för oss att öka beredskapen för framtida humanitära kriser som klimatet kommer att orsaka eller åtminstone förvärra, samtidigt som vi fortsätter hitta innovativa och hållbara energilösningar i fler av våra projekt världen över. Avslutningsvis vill jag också framhäva en annan viktig roll som Läkare utan gränser kan spela i klimatkrisen. Vi arbetar på många platser dit mediernas strålkastarljus inte når, kanske är vi till och med den enda organisationen på plats.

Genom att bära vittnesmål om hur våra patienter påverkas av klimatförändringarna kan vi visa vad de mänskliga konsekvenserna blir om inte mer görs för att stoppa klimatförändringarna, och på så vis utkräva förändring av regeringar, företag och privatpersoner. Oavsett om det gäller att installera solcellspaneler eller behandla malaria är det stödet från privatpersoner som gör att vi kan genomföra våra insatser. Alla bidrag, stora som små, hjälper oss att göra skillnad för de människor som drabbas allra hårdast av klimatförändringarna.

Oliver Schulz, generalsekreterare för Läkare utan gränser i Sverige

Bild i header från Läkare Utan Gränsers projekt med solpaneler i Kigulube, Kongo-Kinshasa copyright: Pablo Garrigos