Kunder med rörliga elavtal vinnare 2020

Valet mellan rörligt och fast elpris framställs ofta som likvärdigt för konsumenterna. Siffror som GodEl tagit fram visar dock att de som haft rörliga elavtal varit vinnare 2020.

Elpriset har svängt rejält på senare tid. Som konsument kan det kanske uppfattas som en god affär att binda sitt avtal. Statistik över elpriser som GodEl tagit fram från SCB visar istället att de som låtit sina elavtal löpa med rörligt pris varit vinnare de tolv senaste månaderna. Skillnaden har varit mellan 7 procent och 50 procent, beroende på när avtalet tecknades.

– När elpriserna svänger kan det verka dramatiskt, men sett till de tolv senaste månaderna har kunder med rörligt pris ändå varit de stora vinnarna, säger Björn Björnson, elexpert på GodEl. 

Ett fastprisavtal innebär att elbolaget tar risken att elpriset går upp. Det gör att priset för fastprisavtal blir högre. 

– Fastprisavtal blir en trygghet för konsumenten, men eftersom elbolagen lägger på en säkerhetsmarginal på priset så blir det oftast över tid en högre kostnad för kunden. Den kostnadsskillnaden kan för en vanlig husägare vara flera tusenlappar per år, säger Björn Björnson 

Kostnadsskillnad för villa med fast 1-årsavtal jämfört med rörligt avtal.

Den procentuella kostnadsskillnaden för en villa (20 000 kWh/år) mellan fast 1-årsavtal och rörligt avtal.

Bilden visar den procentuella kostnadsskillnaden för en villa (20 000 kWh/år) mellan fast 1-årsavtal och rörligt avtal beroende på när avtalet tecknades. För varje ettårsperiod har förbrukningen viktats per månad med hänsyn till att den förändras under året. Källa: SCB