Inte läge att glömma bort elräkningen.

Sedan årsskiftet har elpriserna dämpats kraftigt, och med det även den mediala rapporteringen. Elpriserna är dock fortfarande historiskt höga och det är värt att påminna sig om att energi- och elpriskrisen inte är över än. För även om mycket talar för att vi har det värsta bakom oss finns det flera osäkerhetsfaktorer på horisonten.

Terminspriser indikerar vad marknaden förväntar sig kring de framtida elpriserna, även om osäkerheten är stor. Prisförväntningarna ser ut enligt nedan: 

Lägre terminspriser på el 2023 jämfört med 2022.

I jämförelse med rekordåret 2022 ser priserna för 2023 alltså ut att bli avsevärt lägre, åtminstone i elområde 3 och 4. I skrivande stund pekar terminspriserna på i genomsnitt cirka 20 % lägre priser i elområde 1-2, 50 % lägre priser i elområde 3 och 45 % lägre priser i elområde 4. 

Det finns flera faktorer som påverkar förväntningarna på lägre elpriser. Den huvudsakliga är att priset på fossilgas kraschat, och jämfört med toppnoteringen i augusti 2022 ligger priset nu 87 % lägre. Kombinerat med att de europeiska gaslagren är välfyllda är det mycket som talar för att fossilgasen ska räcka även nästa vinter.

Så även om vi troligtvis har de värsta elpriserna bakom oss finns det fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som kan överraska med högre priser som följd. Till exempel hur kall den kommande vintern blir, hur väl den europeiska och inte minst nordiska kärnkraften presterar, samt när den europeiska vattenkraften återhämtar sig efter det torra 2022. 

Mitt råd blir därför detta: glöm inte bort elräkningen riktigt än och särskilt inte i dessa tider av hög inflation. Kombinationen elräkningen, räntan och maten gör att elpriserna inte behöver stiga lika mycket som förra året innan privatekonomin riskerar att bli riktigt ansträngd.

Vill du få full koll och kontroll på både kostnad och förbrukning gör du det enklast med hjälp av vår app. Klicka här för att ladda ner appen och komma i gång.

/Björn Björnson, elmarknadsexpert på GodEl 

Dela nyhet