Ingen sommarrea på el i år – men låt dig inte luras av timpriset

Priset på el gick upp i maj och är fortsatt högt i juni. Men mångas elanvändning är lägre under sommaren och den som kan bör börja lägga undan pengar inför en förmodat fortsatt dyr höst och vinter, tipsar vår elexpert Björn Björnson.

Efter en aprilmånad med lite mer dämpade, om än fortfarande höga, elpriser så vände priserna upp igen under maj. Månaden blev den fjärde dyraste i elområde 3 och tredje dyraste i elområde 4 sedan slutet av förra sommaren. Elområde 1 och 2 har precis som tidigare kommit undan med klart lägre elpriser.

Fortfarande är det de höga priserna på naturgas som i huvudsak drivit elpriserna till de här höga nivåerna. Precis som tidigare har priset även varit extremt volatilt, till stor del beroende på hur mycket vindkraften kunnat bidra. Under dagar med mycket vind har tillgången på el mättat elbehovet, inklusive kapaciteten i exportkablarna mot våra grannländer, med dumpade priser till följd. Och under mindre blåsiga dagar har de svenska elproducenterna i högre grad kunnat matcha sina priser med våra grannländers.

Under mitten av maj ströp Ryssland elexporten till Finland vilket bidragit ytterligare till de höga priserna, periodvis även i norra Sverige.

Elpriset hittills i juni

På morgonen den 20 juni toppade priset under en enskild timme på 5,34 kr/kWh i södra halvan av Sverige, och dagen som helhet blev den dyraste i elområde 3 och 4 sedan mars i år. Priset ledde till stora rubriker i media, och det är förvisso anmärkningsvärt med så höga priser i juni – men om vi zoomar ut ser vi att genomsnittspriset för månaden (t.o.m. 21 juni) ligger långt under de prisnivåerna. Och det är trots allt snittpriset för månaden som helhet som de allra flesta kunder betalar. Läs mer om rörligt avtal och timprisavtal här.

Prognos för resten av sommaren

Det finns inte mycket som talar för att elen skulle bli särskilt mycket billigare under resten av sommaren så länge gaspriset är fortsatt högt. Sommaren är dessutom en period där vindkraftsproduktionen brukar vara lägre och där delar av kärnkraften genomgår årligt underhåll. Däremot är mångas elanvändning lägre, så det här är därför en bra period att, om möjligt, börja lägga undan pengar inför en förmodat fortsatt dyr höst och vinter.

Dela nyhet