Grön energibärare med enorm potential.

Det lilla Stockholmsbaserade teknikbolaget H2 Energy vill förse världen med stabil och snabb tillgång till grön vätgas och grön koldioxid. Med sin unika katalysator ”e-Reformer™” och sin ”ECX-process” har de inlett en spännande resa. Vi har pratat med Johan Guo, projektledare på H2 Energy.

🤔 Vad är H2 Energy?

– Vi är ett forskningsbaserat startup-bolag som grundades 2020. Vår innovation är en 3D-printad katalysator – ”e-Reformer™” – och en process kring den. Med vår process kan vi tillverka grön vätgas och grön koldioxid från förnybara råvaror som biogas, grön etanol eller grön metanol.

– Grön vätgas är en energibärare med många användningsområden, bland annat som drivmedel till bränsleceller för lokal elproduktion. Vätgas kan ge ett viktigt bidrag för att balansera elnäten. När andelen el från vind- och solkraft ökar behöver den ojämna tillförseln av el balanseras med pålitliga energikällor. När vätgas förbränns bildas inte koldioxid, utan bara vatten. Med grön koldioxid avses koldioxid som ”lånas” från naturens eget kretslopp. Gasen är en kritisk råvara vid tillverkning av så kallade elektrobränslen som skapas av koldioxid, vatten och el. Elektrobränslen – exempelvis syntetisk bensin och flygfotogen – spelar en mycket viktig roll i energiomställningen för den del av transportsektorn som inte går att elektrifiera.

⚡️ Hur bidrar ni till energiomställningen?

– Dagens prognoser pekar mot att behovet av el och annan grön energi kommer att öka dramatiskt de närmaste tio åren. Om samhället ska kunna möta den efterfrågan måste vi jobba med fler fossilfria energikällor – här kan grön vätgas och fossilfria flytande bränslen vara viktiga bidrag.

– Genom att producera grön vätgas hjälper vi till att balansera elnäten och med grön koldioxid bidrar vi bland annat till omställningen av transportsektorn. Om vi skulle vinna Startup 4 Climate skulle vi rekrytera mer kompetens för att säkerställa att vår vision blir verklighet. Vårt nästa steg är att testa våra innovationer i mer storskalig industriell miljö.

💚 Vilken är din hjärtefråga i klimatomställningen?

– Jag brinner för att ta fram tekniska innovationer som inte skadar naturen och klimatet, utan som i stället ger fördelar. Vi vill satsa på tekniska innovationer och utveckla dem så att vi kan utnyttja deras fulla potential. Vi ska ställa om till ett klimatneutralt samhälle samtidigt som vi blir fler människor på jorden. Det är en stor utmaning!

Vill du veta mer om H2 Energy? Klicka här.