Good klimatnews #39.

Nytt rekord för den svenska vindkraften, minskad användning av fossila bränslen och striktare luftföroreningsgränser. Varsågod, här bjuder vi på tre glada klimatnyheter.

Vindkraften tar Sverige med storm

Har det känts som en blåsig höst? Det kan nog vara mer än bara en känsla, för i september slog den svenska vindkraften nytt rekord. 28 % av elproduktionen kom från vindkraft under september och gjorde kraftslaget till det näst största efter vattenkraften. September var dessutom andra gången under 2023 som vindkraften stod för näst mest elproduktion, då samma sak hände i februari.

Kolet backar i Europa

Vi stannar kvar på temat förnybart, på ett ungefär. För under de första sex månaderna 2023 använde Europas elenergisektor 17 % mindre fossila bränslen för att generera el än föregående period. Ett bränsle stod ut mest och det var användningen av kol som minskade med hela 23 %. Nu håller vi tummarna för att det håller i sig även framöver!

Frisk luft på framfart i EU

Europas luftkvalitet ska förbättras, det har nu EU-parlamentet röstat igenom. Beslutet innebär bl.a. att alla medlemsländer ska ta fram striktare luftföroreningsgränser för ämnen som kolmonoxid och sot, samarbeta i luftkvalitetsmätningar och krav ställs på medlemmarna att ta fram färdplaner för att öka luftkvaliteten. Undermålig luftkvalitet är ett stort problem världen över och orsakar tusentals förtida dödsfall varje år bara i Sverige.

Taggar

Dela nyhet