Good klimatnews #32.

Mängden matsvinn i Sverige minskar (om än med pyttesteg) och ännu en skandinavisk huvudstad satsar på eldriven kollektivtrafik. Ja, och så har vi ytterligare en härlig nyhet som rör bussåtervinning. Här är månadens svep med goda klimatnyheter.

Matsvinnet svänger nedåt – om än minimalt

De senaste siffrorna från Naturvårdsverket visa att matsvinnet börjar minska i Sverige. Både i privata hushåll och matbutiker. Det är fortfarande otroliga mängder som slängs varje år, uppskattningsvis 15 kg mat per person och år, helt i onödan. Och räknar vi med dryck som hälls ut blir det det dubbla. Men ibland får man vara glad även för det lilla steget i rätt riktning.

Köpenhamn följer i Oslos fotspår

Du minns kanske att Oslo kommer ha en helt elektrisk kollektivtrafiksflotta från och med i år? Nu vill Köpenhamn också vara med i racet och satsar därför på 100 % procent eldriven kollektivtrafik. Men eftersom vissa befintliga kontrakt löper längre än så, är planen att avsluta dessa, kompensera företagen och upphandla ny, utsläppsfri trafik från och med 2025.

Bussåtervinning en växande marknad

Och eftersom bussnyheter verkar vara all the rage 2023 så tar vi en till. Flera företag satsar nu på att konvertera existerande dieselbussar till eldrivna sådana. I bland annat Frankrike och Storbritannien pågår projekt för att upcycla gamla bussar och ge dem ett andra liv i stället för att producera nya.

Taggar

Dela nyhet