Good klimatnews #31.

100 procent eldrift i den norska huvudstaden, nyinförd matavfallssortering i den svenska huvudstaden och så lite europeiska krafttag mot skogsskövling. Här hittar du månadens skörd av goda klimatnyheter.

Tack för maten, Stockholm!

Sedan årsskiftet är det obligatoriskt för alla hushåll i Stockholm att sortera ut sitt matavfall. 256 av Sveriges totalt 290 kommuner har sedan tidigare matavfallsinsamling. Avfallet blir bland annat till biogas och biogödsel och gör vårt samhälle något mer resurseffektivt och cirkulärt.

Nytt lagförslag motar skogsskövling i grind.

I december la EU fram ett nytt lagförslag som ska rensa upp i leverantörskedjorna. Lagen syftar till att minska skogsskövling och förlorad biodiversitet när producenter röjer mark för att odla eftertraktade grödor. Kaffe, choklad, nötkött, palmolja och gummi är några av de produkter som inte kommer att vara välkomna i EU om det visar sig att skog nyligen röjts för att göra plats för produktionen.

2023 – året då Oslos kollektivtrafik blir helt fossilfri.

Oslo har kommit långt i sin elektrifieringsresa och snart är även den sista dieselbussen rökt. Redan idag kan man åka tåg, spårvagn, buss och båt, helt utan fossila utsläpp. Det som kvarstår i fordonsparken är 450 dieselbussar som under 2023 ska bytas ut till helelektriska diton. Uppgraderingen resulterar i en 100 procent eldriven kollektivtrafik. Representanter för staden pekar på att elbussarna kommer att dra ner på luftföroreningarna samt att de är billigare i både drift och underhåll.

Taggar

Dela nyhet