Good klimatnews #24.

Koldioxidhalten i atmosfären har nått nya rekordnivåer, polarisarna smälter, arter dör ut och extremväder dundrar in allt oftare. Det må låta dystert så det räcker och blir över, men vi får inte glömma att det pågår en febril aktivitet på den andra sidan av myntet. Här kommer månadens skörd av positiva klimatnyheter!

Sverige först i världen med klimatmål för konsumtion.

Riksdagen är enig, Sveriges klimatmål ska nu även omfatta utsläpp från vår konsumtion, dvs hela 60 procent av vårt lands totala utsläpp. Tidigare har bara utsläpp som skett inom landets gränser räknats med, men nu kommer alltså även importerade varor vara en del av beräkningarna och även dessa utsläpp ska ner till netto noll.

Plast och kemikalier klättrar uppåt på FN-agendan.

Att plaster och kemikalier är stadigt växande faror för vår miljö är visserligen ingen glad nyhet, men världens respons får ändå räknas till den goda sidan. FN har nu bestämt att dessa miljöförstörare ska släpas in i rampljuset. Ett nytt globalt avtal för att minska förekomsten av miljögifter kommer att tas fram (juridiskt bindande och allt) och området kommer att få en alldeles egen forskarpanel som ska ansvara för att följa utvecklingen.

Miljöfarlig belysning bannlyses *ba dum tss*.

Kvicksilver och lysrör har varit någon slags match made in heaven under en alldeles för lång tid. Men från och med 2023 får de inte längre säljas inom EU. Förutom kvicksilvrets skadliga effekt på miljön är de gamla lysrören fantastiskt ineffektiva jämfört med dagens LED-belysning. Att byta ut gammalt mot nytt beräknas i det här fallet kunna leda till en energibesparing på cirka 310 miljarder kWh och en minskning av kvicksilver med ca 5,4 ton inom EU fram till 2035.

Taggar

Dela nyhet