Stockholms Stadsmission: en pandemi utan slutdatum.

Fortsätt värna om varandra, tänk på de som har det svårt och glöm inte bort att läget när som helst kan förändras drastiskt. Det säger vår partner Stockholms Stadsmission, som just nu kämpar mot både pandemi och isande kyla.

Ett år har gått sedan pandemin tog sitt fasta grepp om oss. En pandemi som fortfarande är svår att överblicka och där vi inte har något slutdatum att förhålla oss till. Lägg där till en isande vinterkyla med många minusgrader som slår hårt mot alla som idag lever i utsatthet och hemlöshet. För dem är situationen just nu extra besvärlig.

Stockholm är inte unikt på den punkten – våra systerorganisationer runt om i landet vittnar om samma bild. För utsatta människor som lever i utanförskap försvåras livssituationen betydligt. Det är tufft och allt fler människor söker sig till organisationer som Stockholm Stadsmission. Nu är det viktigare än någonsin att vi alla tillsammans fortsätter följa de nationella råden, värnar om varandra och särskilt tänker på alla människor som kanske saknar fast bostad eller inte har mat för dagen. De som riskerar att få det ännu svårare genom den pågående pandemin och den stränga vintern.

Hittills har vi inom Stockholms Stadsmission lyckats hålla nere smittspridningen i våra enheter, vilket vi är glada och tacksamma över. Vi har fortsatt att hålla våra verksamheter öppna. Vi har hittat nya vägar att nå utsatta människor som behöver akut stöd här och nu. Julklappar har skickats ut till barnfamiljer med buss. Matlådor har delats ut till äldre. Människor har fått nya chanser genom arbetsträning i våra butiker. Vi har coronasäkrat och ställt om. Men vi är alla medvetna om att läget kan förändras drastiskt och att nya beslut kan behöva fattas. Jag är oerhört stolt över vårt arbete, våra givare och det bidrag vi kunnat ge för ett mänskligare samhälle.

Kvinna delar ut matlåda

Bilder från St Paul och Unga Station foto: Anna Ek.

Den här pandemin drabbar oss alla mer eller mindre. Den är lynnig och vi vet fortfarande inte vad nästa fas innebär. Och kanske är det just det som gör att människor går samman, att vi solidariskt och otvunget hjälps åt – en enande kraft som på olika sätt bidrar till ett varmare och mänskligare samhälle. Inom Stockholms Stadsmission får vi dagligen bevis på detta – medarbetare och volontärer som sliter i vardagen ute på våra enheter och alla våra generösa gåvogivare som gör att vi kan fortsätta driva våra enheter för människor i utsatthet, dygnet runt och året om. Det känns hoppfullt och gör det också lättare att tänka, att vi trots allt, tillsammans tar oss igenom den här pandemin, även om det troligen kommer ta lite längre tid än vad vi hade hoppats på.

Ta hand om varandra.

Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission

 

Sedan 2005 har vi stöttat Stockholms Stadsmission med 5,3 miljoner kronor från våra årliga överskott. Det är du som är kund hos oss som väljer hur våra pengar ska fördelas och du gör ditt val på Mitt GodEl.