Frestad att binda elpriset? Läs det här först!

Året har inletts med rekordlåga elpriser vilket alla vi med rörligt elpris kan glädjas åt. Efter en tids nedgång är det lätt att falla för frestelsen att binda elpriset med förhoppningen om att få behålla det låga elpriset en längre tid. Men historien visar att det varit notoriskt svårt att försöka tajma fastprisavtalen, särskilt med det rörliga elpriset som utgångspunkt.

Rörligt pris är ingen bra indikator för när det är läge att binda elpriset…

Det rörliga elpriset prissätts efter tillgång och efterfrågan på el på ett dygns sikt. De fasta elpriserna speglar istället marknadens prognoser om tillgång och efterfrågan på el under den period som fastprisavtalet löper, vanligen 1-3 år fram i tiden.

Det innebär att det rörliga elpriset kan vara billigt samtidigt som de fasta elpriserna är dyra och tvärtom. Det rörliga elpriset är med andra ord ingen pålitlig indikator för när det är läge att binda elpriset.

…men fastprisavtalen kan användas för en indikator för utvecklingen av det rörliga priset

Eftersom fastprisavtalen prissätts utifrån marknadens tro om framtiden kan däremot de användas som en indikator på hur det rörliga elpriset förväntas utvecklas. Just nu visar den indikatorn att det rörliga elpriset kommer vara fortsatt billigt under överskådlig tid.

De drivande faktorerna är bland annat att det nu finns ett stort överskott på vatten som kommer tvinga vattenkraftsproducenterna att producera för fullt. Vidare väntas mycket ny vindkraft komma i drift vilket pressar elpriset ytterligare.

Slutligen finns en oro på marknaden att vi är på väg mot sämre ekonomiska tider vilket dels minskar efterfrågan på el, dels håller nere priset på europeisk kolkraft vilket spiller över på elprisutvecklingen i Sverige.

Det mesta talar alltså för att vi med rörligt elpris gör bäst i att inte göra någonting – precis som historien gång på gång visat.

Taggar

Dela nyhet