Förväntat högt elpris i sommar, men du är redan förberedd.

Det ryktas om höga elpriser i sommar. Och ja, det stämmer förmodligen. Men som tur är har du redan förberett dig på bästa sätt – du har valt ett rörligt elpris.

Tillgången på billig el ser ut att lysa med sin frånvaro i sommar. Anledningen är en kombination av:

  •  Mindre tillgång på vattenkraft. Det beror på mindre snömängder från i vintras samtidigt som vädret varit torrt den senaste tiden.
  •  Minskad kärnkraftsproduktion. Reaktorn Ringhals 1 stängdes för gott vid årsskiftet och dessutom genomgår kärnkraften ett årligt underhållsarbete i sommar.
  •  Högre importpriser på el från utlandet. En del av den el som importeras till Sverige kommer från Tyskland och Polen vars elproduktion till relativt stor del kommer från kolkraft. Priset på kol har ökat mycket den senaste tiden och likaså priset på de utsläppsrätter som kolkraftsproducenterna behöver köpa för att få producera el baserat på fossila bränslekällor.

Med de ganska dystra förutsättningarna blir frågan om du som kund ska agera på något sätt. Svaret är nej, och så här resonerar jag beroende på din situation:

För dig som bor i lägenhet

För de allra flesta som bor i lägenhet är elanvändningen låg. Så låg att ett högre elpris inte gör någon större skillnad för dina kostnader. I stället är det fasta avgifter (dock inte GodEls som bara är på 25 kr/månad) och skatter som utgör den största delen av dina elkostnader. Du kan med andra ord sitta still i båten.

För dig som bor i radhus eller villa

Om du har en större elanvändning så har elpriset såklart en betydande påverkan på dina elkostnader. Men här gäller det att inte göra ett klassiskt misstag – att binda elpriset baserat på att det rörliga elpriset förväntas bli högt.
Man kan säga att fastprisavtalen baseras på vad marknaden – producenter och elhandlare – tror om det rörliga elpriset i framtiden. På ena sidan finns elproducenter som vill säkra priset för sin framtida produktion. På andra sidan finns elhandlare som vill säkra priset för sina fastprisavtal. Om det rörliga elpriset förväntas öka i framtiden kommer elproducenterna begära mer betalt när de ”budar” mot elhandlarna.
Att som kund välja ett fastprisavtal är därför alltid ett vågspel där historien visat att det oftast inte lönar sig – även om det rörliga elpriset är på väg att öka.

För dig som har solpaneler

Med solpaneler får du en slags inbyggd försäkring mot högre elpriser eftersom ditt behov av att köpa el minskar. Det gäller såklart främst under sommaren när din produktion är som störst. Ju högre elpriset blir på sommaren, desto bättre blir försäkringen. Särskilt om du dessutom säljer din överskottsel till oss eftersom du då får ännu bättre betalt.

Oavsett hur du bor har du alltså gett dig själv de bästa möjliga förutsättningarna inför sommaren (eller vilken årstid som helst) genom valet av ditt befintliga elavtal. Men såklart är det klokt att försöka minska all onödig elanvändning för att hålla nere kostnaderna ytterligare, för som bekant är den billigaste och mest miljövänliga kilowattimmen den som aldrig används. På Mitt GodEl kan du följa din förbrukning.

Taggar

Dela nyhet