Energieffektivisering på planen. Så gjorde IK Oddevold.

När fotbollsföreningen IK Oddevold stod inför att teckna ett nytt elavtal och energieffektivera verksamheten föll valet sig ganska naturligt på GodEl. Med pengar från vår energieffektiviseringsfond, som är möjlig tack vare att vi säljer el märkt Bra Miljöval, har belysningen på konstgräsplanen och i den stora klubbstugan bytts till mer effektiv LED-belysning – en åtgärd som hjälper klubben att minska sin årliga förbrukning med 30 000 kWh.

Med 500 aktiva spelare och allt från barn- och ungdomsverksamhet till herrlag och para-fotbollslaget Grunden är IK Oddevold en välkänd aktör i Uddevalla. Sedan juni förra året är Daniel Wilhelmsson klubbchef och ett av de första stora projekten som landade på hans bord var att hitta ett nytt elavtal och se över klubbens möjligheter att energieffektivisera verksamheten:

– Med en årsförbrukning på ungefär 135 000 kWh och ett fastprisavtal som löpte ut under sommaren stod vi inför en rejäl utmaning inför vintern. Som idrottsförening måste vi hela tiden kämpa för att hålla nere våra kostnader så att det inte ska drabba våra medlemmar, till exempel i form av högre medlems- och träningsavgifter, berättar Daniel Wilhelmsson.

Det första Daniel gjorde var att undersöka vilka möjligheter som fanns i form av bidrag för energieffektiviserande åtgärder. Han kom bland annat i kontakt med Energiinitiativet, en del av Svenska Fotbollsförbundets hållbarhetsprogram, och Uddevalla kommun. Under sina eftersökningar hittade han också till GodEl, och tack vare att vi säljer el märkt Bra Miljöval gör vi också avsättningar till en energieffektiviseringsfond som våra företagskunder kan söka pengar ur – något som fungerade som ett effektivt säljargument för IK Oddevold:

– Vi har en konstgräsplan som vi tränar på året runt. Belysningen runt planen var från 2009 och började bli till åren så pass att det har blivit allt svårare att hitta reservdelar. När vi kikade på vilka energibesparingar vi kunde göra genom att byta ut den gamla belysningen, och på samma gång byta all belysning i vårt 800 kvm stora klubbhus, fanns det ingen tvekan. Att vi dessutom kunde slå ihop det med att byta elavtal och söka pengar från energieffektiviseringsfonden gjorde beslutet ännu enklare att fatta, säger Daniel.

Belysningsprojektet pågår under mars 2023 och innebär att 100 armaturer ska bytas ut mot ny och mer effektiv LED-belysning. Det kommer att minska klubbens årsförbrukning med 30 000 kWh.

– Processen – från ansökan till utbetalning – har varit väldigt smidig och jag fick snabbt svar och återkoppling på mina funderingar. Nu är vi glada över att belysningsprojektet snart är i hamn så att vi kan gå vidare till nästa projekt, säger Daniel.

Så snart den nya belysningen är på plats väntar nämligen installationen av 100 solpaneler på klubbstugans tak – en åtgärd som klubben hoppas ska ge dem 40 000 egenproducerade kWh årligen. Att klubben på kort tid, och med bidrag från både oss och andra aktörer, har lyckats sänka sin årsförbrukning med 60 procent är inget annat än en fullträff:

– För föreningens framtid är det oerhört viktigt att vi hela tiden ser över våra kostnader. När vi energieffektiviserar innebär det i praktiken att vi kan fortsätta ge bästa förutsättningar för barn- och ungdomsidrott i Uddevalla samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö, säger Daniel.

Vill du veta mer om vår energieffektiviseringsfond? Klicka här

Dela nyhet