Energieffektivisera med hjälp av oss – så gjorde fastighetsägaren Andreas.

Många bäckar små är fastighetsägaren Andreas melodi när det gäller att energieffektivisera. När han nyligen bytte cirkulationspump och termostater sänkte han inte bara fastighetens uppvärmningskostnad med 10–15 % – han fick dessutom en dryg tredjedel av bytets totalkostnad betald av vår energieffektiviseringsfond, som är möjlig tack vare att vi säljer el märkt Bra Miljöval.

Andreas är fastighetsägare till en mindre fastighet med fem lägenheter i centrala Stockholm. För några år sedan installerade han bergvärme i fastigheten och har sedan dess jobbat kontinuerligt med att energieffektivisera. Hans senaste projekt var att byta cirkulationspump på bergvärmepumpen och termostater på fastighetens alla radiatorer. Idag är de flesta nya cirkulationspumpar av lågenergityp, vilket gör att de förbrukar mindre energi. Detsamma gäller termostatbytet – nya och moderna termostater reglerar ofta temperaturen automatiskt och kan på så sätt vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förbruka mindre energi.

– Som fastighetsägare jobbar jag ständigt med att detektera eltjuvar, stora som små, och hitta sätt att minska vår energiförbrukning. Självklart har energikrisen skyndat på en del projekt, men arbetet är löpande oavsett kris eller ej. Eftersom jag är GodEl-kund sedan länge, både privat och i mitt företag, visste jag att det fanns en energieffektiviseringsfond att söka pengar ur, säger han.

Även om projektet var till synes litet och enkelt att genomföra, ville Andreas se om fonden kunde stötta med pengar.

– Ansökningsprocessen var smidig och jag fick snabbt kontakt och återkoppling på min ansökan. Då återstod egentligen bara att planera in själva arbetet och komma i gång så fort som möjligt.

Att byta cirkulationspump och installera nya termostater i fastigheten ger en besparing på 2 000–3 000 kWh per år och sänker uppvärmningskostnaden med ungefär 10–15 procent. Det fanns med andra ord en stor vinst i att göra bytet, speciellt eftersom bytet i sig varken var särskilt komplicerat eller kostsamt:

– Själva bytet tog bara en dag och var väldigt smidigt. Energieffektiviseringsfonden har stöttat med 30 procent av totalkostnaden, vilket är ungefär 7 000 kronor. Pengarna betalades ut direkt när projektet var klart och jag hade fått leverantörsfakturan, berättar Andreas.

Han understryker att processen har varit enkel och tipsar gärna andra företag om att ansöka om pengar från fonden:

– Det här bevisar att det inte bara är stora projekt som blir beviljade pengar. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att även små insatser kan ge stora besparingar – och med pengar från fonden blir det så klart extra lönsamt.

Vill du söka pengar ur vår fond? Klicka här.

Dela nyhet