Dyr vinter väntar efter snäll höst.

Efter en lång period med extrema elpriser så har vi snart passerat två månader där vi kunnat ha huvudet ovanför vattenytan. I oktober gick elpriset ner med i genomsnitt cirka 60 procent i Sverige jämfört med september, och november ser ut att bli ytterligare en förhållandevis snäll månad för plånböckerna.

Det finns flera faktorer bakom prisnedgången. Vi har bjudits på en ovanligt mild höst som minskat elanvändningen. Även oberoende av temperaturen har elanvändningen minskat som en reaktion på den kris vi är inne i.

I kombination med det milda vädret så har det även varit en blåsig höst. Tillsammans har det ökat antalet timmar som exportkablarna från Sverige varit mättade, vilket frikopplat de svenska elpriserna från priserna nere på kontinenten.

Apropå kontinenten. Priset på naturgas har minskat ordentligt den senaste tiden efter rapporter om att de europeiska gaslagren är knökfulla. Vi är märkligt nog inne i en situation där fartyg lastade med flytande naturgas står stilla i de europeiska hamnarna och väntar på en prisuppgång innan de vill lasta av.

Naturgaspriset har också påverkats av prognoser om en mild vinter samt de marknadsinterventioner som diskuterats och delvis beslutats om i EU.

 

Är prissmockan därmed över?

De vinterpriser som marknaden förväntar sig har i stort sett halverats sedan i somras. Den huvudsakliga orsaken är den förbättrade tillgången på naturgas. Men det råder fortfarande stor osäkerhet kring vintern vilket speglas i marknadens prisförväntningar framgent. I nuläget ser prognoserna ut enligt följande:

Prognos för elpriser

OBS! Priserna i grafen är baserade på s.k. terminskontrakt och ska ses som indikativa.

Slutsatsen vi bör dra är att de förhållandevis låga elpriserna de senaste två månaderna är en lättnad för plånböckerna men att det är klokt att vara fortsatt inställd på att vintern kommer att bli tuff.

/Björn Björnson, elmarknadsexpert på GodEl

Dela nyhet