Elpriset åker bergochdalbana

Spotpriset på el fortsätter att åka bergochdalbana. Fortsätt minska på onödig elanvändning och börja bygg upp en pengabuffert redan nu, tipsar vår elmarknadsexpert.

Våren och försommaren har äntligen kommit till stora delar av Sverige. Med sol och värme hade man kunnat tänka sig lägre elpriser, men elmarknaden är skoningslös just nu. Spotpriset på el (exklusive avgifter och skatter) fortsätter att åka bergochdalbana på en extremt dyr nivå, med undantag för i norra Sverige.

Diagram över spotprisets utveckling

Det är fortfarande naturgaspriset i Europa som är den huvudsakliga prisdrivaren för elen i södra Sverige. Och naturgaspriset drivs fortfarande av tillgången, eller framför allt oron kring tillgången, på naturgas sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Marknaden är nu pessimistisk kring elprisutvecklingen på både kort och lång sikt, och en återgång till de låga priser vi haft de senaste tio åren ser alltmer osannolik ut. Hur dyr elen kommer att vara är desto svårare att spekulera om, men de priser vi haft de senaste månaderna kan ge en fingervisning.

Även fastpriset på hög nivå

Jag förstår att den här situationen ställer många inför frågan hur man bäst ska agera för att långsiktigt kunna hantera sina elräkningar. Ett alternativ som ligger nära till hands för många är att titta på fastprisavtal för elen. Men precis som för det rörliga elpriset så har prisutvecklingen på fastprisavtalen varit brutal det senaste halvåret.

Diagram fast elpris 1 år, elområde 3

Faktum är att fastprisavtalen är historiskt dåliga att teckna just nu på grund av att riskerna för elbolagen är rekordstora. Det har yttrat sig i form av att många elbolag helt eller delvis slutat erbjuda fastprisavtal, och de som har kvar produkten har lagt på stora riskmarginaler på priset.

Det bästa du kan göra som elanvändare är därför sannolikt att fortsätta minska på onödig elanvändning och redan nu försöka bygga upp en pengabuffert för att lättare hantera månader där elanvändningen och elpriset är högt.

Dela nyhet