De höga och volatila elpriserna fortsätter.

I förra Elmarknadskollen, som skrevs i mitten av februari, uttryckte jag att vi kunde ha de värsta elpriserna bakom oss men att en osäkerhetsfaktor var hur situationen i Ukraina skulle utvecklas. Dessvärre visade sig utvecklingen bli den värsta tänkbara på alla sätt. Även avseende elpriset i södra Sverige.

Elpriserna i Europa och södra halvan av Sverige har drivits upp under hösten och vintern främst av brist på naturgas. Efter den ryska invasionen och de sanktioner som därefter påfördes så har oron kring naturgastillgången ökat. Detta har gett än högre och mer volatila naturgaspriser och därmed har de extrema elpriserna återbesökt Sverige under mars.

Två tredjedelar in i mars ligger elpriset (exklusive avgifter och moms) på ca 138 öre/kWh i elområde 3 och 163 öre/kWh i elområde 4. Det är 78 respektive 94 procent högre än i februari. Elområde 1-2 är i princip helt opåverkade av oroligheterna och ligger just nu på 18 öre/kWh, vilket är 30 procent lägre än i februari.

Elpriset är dock svårprognosticerat just nu och kan mycket väl landa över de rekordhöga priserna vi såg i december. Som tur är går vi mot varmare tider och vi kan se en betydlig lägre elanvändning hos våra kunder än i vintras. I kombination med att regeringens elpriskompensation börjar betalas ut (via elnätsfakturan) från och med april blir elräkningarna förhoppningsvis ändå mer lätthanterliga de närmsta månaderna.

Varning för fastprisavtal

Vi går nu även mot den tid på året då vissa ser över sitt elavtal och börjar fundera över att binda elpriset. Även om fast elpris historiskt sett har varit dyrare än rörligt pris i hela 70 procent av fallen så förstår jag dem som vill undvika en till vinter likt den vi precis tagit oss igenom. Fastprisavtalen är dock även de historiskt dyra. Det beror dels på den skakiga period vi befinner oss i – och dels på att elhandelsföretagen har svårt att prissäkra sina fastprisavtal just nu. Tillsammans ger det här kraftigt överprissatta fastprisavtal, vilket har gjort att flera stora och etablerade elhandelsföretag slutat erbjuda den avtalsformen.

Sannolikt är det bästa därför att behålla sitt rörliga avtal, att försöka minska onödig elanvändning samt att börja lägga undan en buffert – om vi skulle gå mot ännu en dyr vinter.

Dela nyhet