Barncancerfonden: historiska segrar och framtidens barn.

Vet du hur mycket pengar vår partner Barncancerfonden tar emot i statliga bidrag varje år? Kan du gissa? Det är en svår fråga om man inte vet, så klart. Svaret är inte 100 miljoner kronor, inte en miljard eller ens en halv miljon. Det är noll. I stället är de helt beroende av privata givare och företag. Här berättar de mer om sitt ovärderliga arbete för att barn som drabbas av cancer inte bara ska överleva utan också leva.

Vi tar emot noll kronor i statliga bidrag. Istället bidrar vi faktiskt till att finansiera tjänster, forskning och verksamhet inom offentlig verksamhet som kommer de drabbade familjerna till del. Och när jag säger vi så menar jag VI, alltså ni, du. För vår verksamhet finansieras uteslutande av privata givare och företag. Det är du som väljer att stötta Barncancerfonden ekonomiskt som gör vår verksamhet möjlig.

Barncancerfonden är den största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer. 2019 finansierade Barncancerfonden 127 forskningstjänster, 68 utbildningar och 229 projekt och under 2020 bidrog vi med 262 miljoner kronor till forskning och utbildning. Det är ingen överdrift att påstå att just finansiering av forskning är ett av våra viktigaste uppdrag, men det tror jag att ni vet. För kampen mot barncancer bygger på forskning – på att den får de bästa förutsättningarna och kan fortsätta göra framsteg. För framsteg gör vi!

När Barncancerfonden nu snart passerar 40 år som organisation kan vi konstatera att nästan 85 procent av de barn som insjuknar i cancer i Sverige idag också överlever. Det är en fantastisk framgångssaga och utveckling. Men, den segern är historisk. Vårt fokus ligger alltid på framtiden. För 85 procent är inte 100.

Foto: Magnus Glans och Jennifer Glans

Arbetet långt ifrån färdigt.

Att 85 procent överlever barncancer innebär att 15 procent inte gör det. Det kan vi aldrig acceptera och det är mitt löfte till er som aktivt valt att stötta vår verksamhet – vårt arbete kommer att fortsätta med oförtruten kraft till dess att vi tillsammans besegrat barncancern. Men Barncancerfondens uppdrag och åtagande stannar inte vid att stötta och finansiera forskning. När ett barn insjuknar i cancer drabbas en hel familj, en skolklass påverkas och många fler runt om den drabbade familjen. Vår vision är att cancersjuka barn och deras familj ska få leva, inte bara överleva.

För att kunna hjälpa och stötta ett cancersjukt barn och hens familj behöver man förstå vad de går igenom och hur de påverkas av det. Där vågar jag påstå att Barncancerfonden har en unik kompetens.
Vi har en omfattande verksamhet i hela landet, som bärs upp av våra givares stöd och våra förtroendevaldas och ideellas stora engagemang. Vårt arbete handlar också om att ge råd och stöd till den som drabbas. Det handlar om att fortsätta kämpa för varje drabbat barn genom hela livet – för det behövs, även när cancersjukdomen verkar ha besegrats. Idag vet vi att livet som överlevare är svårt och att det finns mycket kvar att göra innan livet kan levas fullt ut.Vårt uppdrag är stort och viktigt. Det handlar om att stötta forskningen mot nya framsteg men också om att vara en röst för barncancerdrabbade familjer och en hand på axeln, genom hela livet. Så länge de behöver oss. Och så länge behöver vi dig.

Tack för ditt stöd och bidrag. Det gör skillnad för cancersjuka barn och deras familjer.

Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden