Årets vinnare i Startup 4 Climate är korade.

Fossilfritt gödsel och processteknik till fabriker för att spara el och vatten – det är Sveriges just nu mest lovande innovationer med klimatnytta. Det stod klart i mitten av november efter att juryn utsett årets vinnare i Startup 4 Climate, innovationstävlingen som drivs av GodEl och Ellevio.

För tredje året i rad har vi på GodEl genomfört innovationstävlingen Startup 4 Climate tillsammans med Ellevio. Målet med tävlingen är att prisa  startup-företag med uttalad klimatnytta och förmåga att accelerera energiomställningen. Under Draknästet-liknande former har deltagarna sållats fram och fått möjlighet att pitcha sin idé inför en namnkunnig jury, som granskat varje startup i sömmarna för att hitta de innovationer som kan bidra med största möjliga klimatnytta. Under ett livestreamat finalevent på FN:s klimattoppmöte COP27 korades NitroCapt och Helios Innovations till vinnare och får nu motta en miljon kronor vardera samt coachning från valfri jurymedlem.

NitroCapt

Användning av fossila bränslen i framställningen av konstgödsel står för 2,5 procent av de globala fossila utsläppen. Uppsalabolaget NitroCapt vill minska beroendet av naturgas med hjälp av småskaliga och lokala produktionsanläggningar som framställer gödsel med hjälp av förnybar el, luft och vatten. Målet är att öka skördarna till en växande befolkning världen över, samtidigt som klimatpåverkan från gödselprocessen minskar.

Helios Innovations

En av världens mest energikrävande processer är förångning av industriella processvätskor och bara i Sverige står det för mer än fem procent av landets energiförbrukning. Helios Innovations har tagit fram en mer energieffektiv teknik som tar vara på restvärme som annars hade gått till spillo. Genom att effektivisera den processen kan både el och vatten sparas – och i elens fall flera TWh per år. Helios Innovations är baserat i Halmstad och Lund, med pilotanläggningen i Halmstad.

Dela nyhet