قرارداد توصیه‌ای چیست؟

برای شما که خودتان به طور فعال قرارداد برق را انتخاب نکرده‌اید.

آیا به تازگی نقل مکان کرده‌اید و نوع قرارداد برق را انتخاب نکرده‌اید؟ در این صورت، احتمالاً یک قرارداد توصیه‌ای از مالک شبکه برق خود دریافت کرده‌اید. این به چه معناست؟ و چه تفاوتی بین یک قرارداد برق توصیه‌ای و یک قرارداد معمولی وجود دارد؟ ما همه مواردی که باید در مورد قراردادهای توصیه‌ای بدانید را مرور می کنیم.

من که از قبل قبض برق دیگری دریافت کرده‌ام؟

برای اینکه برق در خانه خود داشته باشید، به دو فقره قرارداد نیاز دارید. یکی از صاحب شبکه برق شما، که مالک شبکه برق محل زندگی شما است و برق را به خانه شما توزیع می کند، و قراردادی هم از یک تولید کننده برق که شما برق را از او خریداری می‌کنید. بنابراین شما معمولاً دو فقره فاکتور از دو شرکت مختلف دریافت می‌کنید.

آیا قرارداد برق توصیه‌ای با قرارداد معمولی شما متفاوت است؟

خیر. شما همان شرایط منصفانه همانند دیگر مشتریان ما دارید. ۳۹ کرون در ماه + برق به قیمت خرید ما. بدون مهلت فسخ قرارداد، بدون دوره تعهد و بدون هزینه اضافی.

چرا یک قرارداد برق دریافت کرده‌ام؟

وقتی نقل مکان می‌کنید، چیزی به نام وظیفه تحویل وجود دارد. این بدان معناست که مالک شبکه برق شما بر طبق قانون موظف است که شما با یکی از شرکت های تولید کننده برق قراردادی داشته باشید. به چنین قرارداد برق، قرارداد توصیه‌ای یا قرارداد تعیین شده برق گفته می شود و شما آن را دریافت می‌کنید تا روزی که به خانه جدید خود نقل مکان می کنید، بدون برق نباشید. از سال ۲۰۱۹ شرکت GodEl تامین کننده برق توصیه‌ای برای شرکت Ellevio می‌باشد. این به این معنی است که اگر شما به منطقه‌ای در شبکه شرکت Ellevio نقل مکان کنید، در روزی که جابجا می‌شوید، قرارداد برق را از ما دریافت خواهید کرد، مگر اینکه خودتان به طور فعال قرارداد برق دیگری را انتخاب کنید.

چگونه می توانم صورتحساب مصرف برق خود را دریافت کنم؟

اگر به پست الکترونیکی Kivra متصل هستید، صورتحساب به طور خودکار به آنجا ارسال می‌شود. در غیر اینصورت یک صورتحساب کاغذی دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که اگر هنگام نقل مکان فرصت نکرده باشید آدرس خود را در ثبت احوال تغییر داده باشید، صورتحساب ممکن است به آدرس قدیمی شما فرستاده شود. ما همه مشتریان خود را تشویق می کنیم که یک روش پرداخت دیجیتال را انتخاب کنند زیرا برای محیط زیست بهتر است، به خدمات مشتریان ما در این آدرس ایمیل ارسال کنید: kundservice@godel.se
برای گزارش فاکتور دیجیتالی.