Stockholms Stadsmission.

5 896 402 kronor.

Så mycket har Stockholms Stadsmission hittills fått av oss sedan vi började stötta dem 2005. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Stödet som de får bidrar till akuta insatser så som mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Pengarna från oss används för att hjälpa kvinnor i akut hemlöshet.

1

Stina Kelly von Essen, tf socialchef.

"Jag vill tacka GodEl och deras kunder för deras stöd till vår verksamhet BoKlara. Vi möter allt fler kvinnor i hemlöshet och det här bidraget är viktigt för att vi ska kunna fortsätta arbeta med både akuta insatser och långsiktigt förändringsarbete för de kvinnor som hamnat utanför samhället. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla – tack!”

BoKlara.

BoKlara är en nyinrättad dygnet runt-verksamhet där hemlösa kvinnor erbjuds sov-, dusch- och tvättmöjligheter, reparation av kläder och mat. Men också aktiviteter som hjälper kvinnorna att öppna upp sig såsom sömnad, chi gong, måleri och teater. Ombud hjälper deltagarna att på sikt själva förändra sina livssituationer och stödjer dem i kontakt med olika aktörer, till exempel privata och professionella nätverk och myndigheter. Tidigare stöttade vi dagverksamheten Klaragården som sedan maj 2019 har blivit en del av BoKlara.