Stockholms Stadsmission

Gör Stockholm till en mänskligare stad

4,8 miljoner kronor

Så mycket har Stockholms Stadsmission hittills fått av GodEl. Stockholms Stadsmission kämpar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla och bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Pengarna som Stockholms Stadsmission får från GodEl används för att driva Klaragården som är en dagverksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet. GodEl har stöttat Stockholms Stadsmission sedan 2005.

Marika Markovits, Direktor

"GodEls bidrag går till Klaragården, en dagverksamhet för kvinnor som lever i hemlöshet. Klaragården är en fristad som erbjuder en dusch, rena kläder, ett mål mat och en plats för vila. Det är för många början på ett nytt liv. Varmt tack!"

Klaragården

Klaragården är en dagverksamhet för kvinnor som lever i akut hemlöshet. En fristad från droger, våld, prostitution och kriminalitet. På Klaragården arbetar erfarna socialarbetare för att lindra akut nöd och ge långsiktigt stöd. Verksamheten erbjuder basbehov som dusch- och tvättmöjligheter, reparation av kläder, vila och mat. Men också aktiviteter som hjälper kvinnorna att öppna upp sig såsom sömnad, chi gong, måleri och teater. Ombud hjälper deltagarna att på sikt själva förändra sina livssituationer och stödjer dem i kontakt med olika aktörer. Exempelvis privata och professionella nätverk samt myndigheter som socialtjänst, missbrukarvård, psykiatri och annan sjukvård.

Läs mer