Human Rights Watch

Rapporterar och förändrar världen för hbtq-personer

Om ingen rapporterar om det våld, den misär och förtrycket hbtq-personer utsätts för så kommer ingenting förändras. Att synliggöra hbtq-personers utsatthet är ett första steg för att få världen att reagera och agera. Human Rights Watch dokumenterar de historier som förtryckarna vill göra allt för att begrava, och synliggör offrens lidande för resten av världen. Dessutom trycker de på makthavare och ställer krav på långsiktig förändring, på riktigt. Pengarna från #KissingIsCaring använder Human Rights Watch för att säkerställa att deras resurser kan fortsätta berätta hbtq-personers livsberättelser. De vittnar om utfrysning, regeringar som förnekar deras läggningar och om tortyr. Tack vare dig som stöttar #KissingIsCaring får hbtq-personer en röst som hörs – världen över.

Läs mer hos Human Rights Watch