Vart kan jag vända mig för att få information och hjälp vid en tvist?

Om du behöver information eller hjälp vid en tvist kan du vända dig till din kommuns konsumentvägledare. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvister mellan konsument och näringsidkare. Vidare kan du låta pröva en tvist i allmän domstol, t.ex. om en part inte följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans.

Läs gärna mer på vår konsumenträttsida om dina rättigheter som kund, klagomålshantering och tvistlösning.

Fler frågor om konsumenträtt.

Fick du inte svar på din fråga?

Ställ din fråga direkt till oss så svarar vi dig så snart vi kan inom våra öppettider.Information om hur GodEl hanterar och skyddar de personuppgifter (såsom e-postadress, telefonnummer och namn) som GodEl får tillgång till om dig i samband med att du kontaktar GodEl hittar du här.