Miljödiplomering

GodEl har varit miljödiplomerade sedan 2014, vilket innebär att vi har ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. 2015 förnyades vårt diplom.

miljödiplom

(Klicka för att förstora bilden)

Miljöpolicy

GodEls enda syfte är att göra världen till en bättre plats. I den visionen har miljön givetvis en betydande roll.

GodEls miljöpolicy

(Klicka på bilden för att se vår miljöpolicy)

Förmågan att avvärja globala miljörisker, framför allt orsakade av klimatförändringar, utarmning av ekosystem och ackumulering av miljögifter, kommer att avgöra huruvida världens framtida välfärd kan säkras.  Vi ser därför behovet av att snabbt och kraftfullt minska samhällets klimat- och miljöpåverkan. Vi ska bidra till att den globala temperaturhöjningen hejdas, samt att de 16 nationella miljömålen och de nio planetära gränserna respekteras.

GodEl har som målsättning att utmana och inspirera våra konkurrenter genom att ta ett större ansvar för omvärlden och framtiden samt verka för att utforma tjänster och erbjudanden som har en ansvarsfull påverkan. Miljöarbetet skall vara en integrerad del av verksamheten och alla medarbetare hos GodEl har ett ansvar för att aktivt arbeta för miljömålen.

Vi ska minska vår miljöpåverkan och kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete inom framförallt följande områden som vi bedömt som de mest betydande för vår verksamhet.

Kunskap

Vi arbetar för att kontinuerligt öka vår miljökunskap och förmedla kunskap och inspiration till våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners så att de kan minska deras miljöpåverkan.

Energi

Vår utgångspunkt är att den bästa kilowattimmen är den som inte används. Vi vill därför hjälpa våra kunder och andra intressenter att så långt som möjligt spara och effektivisera sin energianvändning. Den energi som används vill vi ska produceras inom ett 100% förnybart energisystem.

Inköp

I första hand avstår, reducerar och återanvänder vi. När vi gör inköp väljer vi miljömärkta varor och tjänster där dessa finns att tillgå, även om det innebär en merkostnad på kort sikt. Vi ställer också miljökrav på våra leverantörer, för att på den vägen påskynda en omställning i en hållbar riktning.

Resor och transporter

Vi ska aktivt minska användning av fossila drivmedel vid leveranser, bud, resor till och från arbetsplatsen och tjänsteresor.

Avfall och farligt avfall

Vi ska öka andelen sorterat avfall och minska total mängd avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risk för negativ miljöpåverkan minimeras.

Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete. Vd ansvarar för att miljöpolicyn är uppdaterad och att alla medarbetare inklusive praktikanter och tillfällig personal känner till miljöpolicyn.

Denna miljöpolicy antogs av GodEl den 13 November, 2014


Ring oss

  • 08 - 519 199 99
  • Måndag - torsdag kl 08.15-19.00
    Fredag kl 08.15-16.00
    Dag före helgdag kl 08.15-12.00

Maila oss

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
  • Du får en kopia av meddelandet till din e-postadress.

Maila oss din fråga

Vi svarar inom 24 timmar alla helgfria vardagar.
  • Vi skickar en kopia av meddelandet till din mailadress.

Gilla, dela och följ oss på Facebook

Dela denna länk

Twittra med oss på TwitterMitt GodEl