The road to klimatpositivitet: så här mäter vi utsläppen.

15 maj 2019 är ett historiskt datum för alla oss med good el i väggen. Det var då vår el officiellt blev klimatpositiv. "Blev" kanske är fel ord. Det är ett gediget och överraskande intressant arbete bakom resan till klimatpositivitet. Det första steget handlar om att mäta rubbet. För att göra det på rätt sätt har vi tagit hjälp av experter på U&We. Men hur har de räknat? Vi frågar Håkan Emilsson som är konsult på U&We.

Intervju med U&We

Hur gjorde ni egentligen när ni mätte våra utsläpp?
Vi utgick från klimatberäkningsstandarden ISO 14067 för att avgöra vad som behövde ingå i beräkningen av elavtalets klimatfotavtryck. Sedan samlade vi in data från er och era leverantörer och identifierade hur stor klimatpåverkan var från varje process. Allt detta räknade vi ihop till elavtalets samlade klimatpåverkan för en löpande tolvmånadersperiod. Utifrån detta gjorde vi en prognos på klimatpåverkan av era befintliga och förväntade nya elavtal för kommande tolv månader som ni sedan klimatkompenserar för, inklusive tio procent extra.

Vem är det som bestämmer vad som räknas in i vår klimatanalys?
I standarden som vi använt beskrivs i detalj vad som behöver ingå i klimatanalysen. Det som exkluderas får som mest uppgå till en procent av företagets klimatfotavtryck och om något exkluderas behöver det motiveras på vilka grunder.

Varför ska företag ha koll på sina utsläpp av växthusgaser?
Syftet med en klimatanalys är att identifiera vad som är stort och smått, så att man fokuserar på rätt sak. När man väl vet det brukar det inte vara så svårt att identifiera de åtgärder som faktiskt kommer minska företagets klimatpåverkan.

För era produkter kommer 99 procent av klimatpåverkan från produktionen och överföringen av den el ni säljer och då köper ni redan Bra Miljöval-märkt el med låg klimatpåverkan. Klimatpåverkan kommer framförallt från konstruktionen av kraftverken (som till stor del består av cement och stål), koldioxidavgång från vattenkraftsdammar och avverkning av skog och transport av skogsprodukter för bioenergi till kraftvärme. För att minska klimatpåverkan är ni indirekt beroende av utvecklingen inom exempelvis stål- och cementindustrin. Att klimatkompensera utsläppen är en bra strategi för att ta ansvar för dessa utsläpp som är svåra för er att påverka.

Hur många företag har koll på sina utsläpp?
Vi upplever att intresset för klimatberäkningar är stort och fler företag vill få bättre koll på sina utsläpp. Men vissa har mer koll och andra mindre. Genom att göra en så här detaljerad klimatanalys som ni har gjort får man mycket bra koll på sina utsläpp.

Vad tror du kommer hända i näringslivet de kommande åren när det gäller att mäta och redovisa sina utsläpp?
Utvecklingen är stark och drivs av många intressenter. Oavsett om det drivs av krav från kunder, ägare, konkurrenter eller lagstiftning så kommer vi se att fler och fler företag väljer att mäta och redovisa sin klimatpåverkan.

I takt med att marknaden mognar ännu mer och kompetensnivån höjs så kommer fler företag agera kraftfullt för att minska klimatpåverkan från hela värdekedjan. Det kommer göra att många söker nya samarbeten, vissa blir tvungna att helt omvärdera sin affärsidé och andra kommer få ännu mer vind i seglen.

Samtidigt kommer vi som människor omvärdera en hel del livsval utifrån klimatförändringarna och det kommer få följer på hur vi agerar som anställda och konsumenter. Företagen kommer bli tvungna att ta en mer aktiv roll och ingen kommer längre vara beredd att lägga tid och pengar på sådant som har en negativ påverkan på planeten. Fler och fler kommer vilja säkerställa att de i slutändan har ett positivt bidrag på planeten.

Feel the power of klimatpositivitet.

För första gången finns det klimatpositiv el på planeten. Den susar redan runt i väggarna hos tusentals svenskar. Att tänka klimatpositivt är inte så mumbo jumbo som det låter.