The corona force in action!

Vår vision är att göra världen bättre. Vi gör det genom att sälja klimatpositiva elavtal till privatpersoner och företag och sedan låta vinsten gå till da world. Här delar vi stolt med oss av hur våra välgörenhetspartners i The good force arbetar i kampen mot smittan.

På bilden: Läkare utan gränser i Hong Kong når ut till olika utsatta grupper för hälsofrämjande COVID-19-utbildningar, inklusive de etniska minoriteterna och de socioekonomiskt missgynnade som har svårare att få tillgång till viktig medicinsk information.

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser arbetar i 70 länder i världen och intensifierar nu insatserna mot spridningen av Coronaviruset för att hindra lindra lidande och nöd. Här är några exempel på vad organisationen gör:

  • I Spanien har Läkare Utan Gränser upprättat två tillfälliga sjukhus i Madrid, med plats för över 200 bäddar. Organisationen stöttar hälso- och sjukvårdsmyndigheterna på både regional och lokal nivå, ger råd kring smittskydd och samarbetar med äldreboenden.
  • I Grekland hjälper man till med isolering av enklare sjukdomsfall i flyktinglägret på Samos. På Lesbos har organisationen förberett en akutplan om pandemin skulle nå Morialägret.
  • Sydafrika: Personal i Gauteng, KwaZulu-Natal och Västra Kapprovinsen har ställt om för att arbeta med covid-19 och stöttar smittspårning, både fysiskt och via telefon, tar fram utbildningsmaterial, desinfektera sjukvårdsinrättningar. Planer görs för närvarande kring att hjälpa till med bland annat isolering och behandling.
  • El Salvador: Den pågående verksamheten anpassas för att svara på covid-19, koordinerat med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Detta innefattar att utöka ambulansverksamheten samt att anpassa de mobila klinikerna och eventuellt lägga om till hemmavård. De utvärderar även om vårdinsatser behövs för de människor som deporterats från USA och Mexiko, som just nu är instängda på hotell.

Läkare Utan Gränser uppdaterar informationen om insatser mot Corona löpande på sin webb. GodEls kunder har stöttat Läkare Utan Gränser med 10,9 msek hittills genom sitt val och här kan du läsa mer om vårt samarbete.

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar finns i 136 länder med både barnbyar och ungdomsprogram och omkring 70 000 får stöd från organisationen i olika former. Verksamheterna följer och sprider Världshälsoorganisationens och lokala myndigheters information  om hur smittspridningen kan stoppas.

Exempelvis får barn och personal i riskområden stanna hemma i barnbyarna och besök från omvärlden sker bara när det är absolut nödvändigt. I Kina finns 10 barnbyar och i några av dem har barnen gjort egna informationskampanjer med teckningar som berättar om viruset och hur man bäst kan skydda sig själv.

Organisationen rapporterar att familjer kommer att splittras på grund av viruset i södra Afrika. Skälet är att många barn har förlorat sina föräldrar i HIV/AIDS och bor därför tillsammans med sina mor- och farföräldrar.

Eftersom viruset slår hårt mot äldre och sjukvårdskapaciteten generellt är svag här, riskerar många mor- och farföräldrar insjukna och barnen kan då förlora sina familjer. Barn i katastrofområden riskerar drabbas hårt och SOS Barnbyar finns på plats i södra Afrika med krisstöd till familjerna. Just nu pågår en särskild insamling för att kunna öka insatserna ytterligare.

Här kan du läsa mer om det SOS Barnbyar gör i Coronakrisen. GodEls kunder har hittills stöttat SOS Barnbyar med 16,4 msek genom sitt val. Här kan du läsa mer om vårt samarbete.

Rädda Barnen

Rädda Barnen finns på plats i 120 av världens länder och jobbar just nu intensivt med att sprida information om Corona, stoppa smittspridningen och se till att barn och deras familjer håller sig friska. Rädda Barnen delar bland annat ut akutpaket med handdesinfektion, tvål och mat ut till utsatta barnfamiljer i drabbade områden i Sydkorea.

Ett global hälsoteam arbetar tillsammans med WHO (Världshälsoorganisationen) och andra partners för att förbereda insatser i hårt drabbade länder med försvagade hälsosystem och begränsad kapacitet.

Även här hemma i Sverige görs insatser. Psykologer på Centrum för stöd och behandling har tagit fram en filmguide för hur vuxna kan prata med barn om Coronaviruset och det som händer i samhället just nu. Här kan du läsa mer om hur Rädda Barnen hjälper de mest utsatta barnen i Coronakrisen.

GodEls kunder har hittills stöttat Rädda Barnen med 12,2 msek hittills genom sitt val, här kan du läsa mer om vårt samarbete.

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission mobiliserar just nu resurser för att kunna hjälpa exempelvis hemlösa och fattiga som redan lever i en utsatt situation i Stockholm att förhindra smittas och få hjälp om de blir sjuka.

Dagverksamheten i St Pauls för äldre sätts på paus för att förhindra smittspridning men 100 måltider mat delas ut dagligen till hemlösa och andra grupper som är ekonomiskt utsatta. Akut hemlösa och andra utsatta grupper kan hämta mat på plats och man planerar för att kunna ordna med hemkörning av matkassar till äldre som isolerats på grund av smittrisken.

Här kan du följa hur Stockholms stadsmission mobiliserar sitt arbete.

GodEls kunder har hittills stöttat Stockholms Stadsmission med 5,2 msek genom sitt val, här kan du läsa mer om vårt samarbete.

Hand in Hand

Hand in Hand arbetar med företagande mot barnarbete och fattigdom och organisationen rapporterar att Coronakrisen slår mycket hårt mot sårbara entreprenörer och ekonomiskt utsatta människor i verksamhetsländerna Indien, Kenya och Zimbabwe.

Entreprenörer som lyft sig och sina familjer ur fattigdomen genom att starta och driva företag ser nu hela grunden för företagandet försvinna när kunder uteblir, transportkostnader ökar och marknader försvinner.

Organisationens  medarbetare på de lokala Hand in Hand-kontoren gör allt för att hindra smittspridning och skydda både sin personal och lokalbefolkningen. Men råd som ”att hålla avstånd” och ”tvätta händerna 20 sekunder i varmt vatten” är ofta praktiskt omöjliga att följa i de här länderna samtidigt som den som är fattig och blir sjuk saknar tillgång till god sjukvård.

GodEls kunder har hittills stöttat Hand in Hand med 1 msek genom sitt val och här kan du läsa mer om vårt samarbete.

Barncancerfonden

Barncancerfonden finns till för att bekämpa barncancer och idag friskförklaras 85% av dem som drabbas av sjukdomen i Sverige. Än så länge har organisationen inte sett något som tyder på att gruppen barn som går igenom en cancerbehandling är mer utsatta för att smittas eller få en allvarligare form av sjukdomen.

Samtidigt som Coronasmittan nådde Sverige startade Sahlgrenska i Göteborg ett mobilt team som ger barnen vård i hemmet. Det innebär att de slipper för stora avbrott i sin vardag och inte utsätts för onödig smittorisk på sjukhuset.

GodEls kunder har hittills stöttat Bancancerfonden med 3,3 msek genom sitt val och här kan du läsa mer om vårt samarbete.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen arbetar med påverkansarbete för att skydda natur och miljö. När Coronakrisen drabbar samhället sluter organisationen upp bland annat genom att dela tips på hur var och en kan bidra i kampanjen mot spridningen av viruset.

GodEls kunder har hittills stöttat Naturskyddsföreningens arbete med 4,3 msek genom sitt val och här kan du läsa mer om samarbetet.