Sommarens elpriser 35% lägre än förra året.

Elpriset landade på 39,71 öre/kWh (exkl avgifter och moms) i augusti och blev därmed den dyraste månaden den här sommaren. Det är inget ovanligt eftersom elanvändningen normalt ökar i augusti när semestrarna är slut.

Sommarens elpriser 35% lägre än förra året.Blickar vi tillbaka till sommaren som helhet har genomsnittspriset faktiskt varit 35 % lägre än under förra året. Den hydrologiska balansen, det vill säga summan av bland annat grundvatten och vattenmagasin, förbättrades avsevärt under sommaren. Dessutom har sommarens underhåll av kärnkraften gått mer eller mindre enligt plan. Tillsammans har det verkat för lägre elpriser.

Periodvisa värmeböljor i Europa i kombination med årligt underhåll av den franska kärnkraften ökade samtidigt priset på kol och utsläppsrätter vilket har varit ett motstånd för ännu lägre priser i Sverige.

Om vi vänder blicken framåt igen, mot hösten och vintern, så är priserna svåra att prognostisera. De fundamentala faktorerna i Norden, såsom tillgång på vattenkraft och kärnkraft, ser normala ut. Samtidigt har vi politisk oro i världen med handelskrig, Brexit och en vikande konjunktur som skapar osäkerhet och potentiella prissvängningar på bland annat råvaru- och bränslemarknaderna. Det i sin tur har en viss påverkan på de svenska elpriserna.

Som läget ser ut just nu förväntar sig marknaden elpriser under hösten och vintern på mellan 40-50 öre/kWh (exklusive avgifter och moms) vilket är något lägre än förra hösten och vintern.

/Björn Björnson, affärsutvecklingschef och elnörd